2014-12-15

Inga kameror på Araby Park Arena trots stöld och hot

Växjö kommun hävdar att en anställd både hotats och misshandlats och att kommunens personal utsatts för hot om våld vid flera tillfällen på arenan.

Växjö kommun hävdar att en anställd både hotats och misshandlats och att kommunens personal utsatts för hot om våld vid flera tillfällen på arenan.

Enligt Växjö kommun har personal på Araby Park Arena flera gånger utsatts för hot om våld. Dessutom sker stölder varje vecka. Trots det stoppar Förvaltningsrätten de åtta säkerhetskameror som planerats för arenan. Därmed upphäver Förvaltningsrätten länsstyrelsens tidigare tillstånd.
Förvaltningsrätten menar att "det finns andra lämpliga insatser som kommunen kan vidta för att uppnå det angivna syftet. Exempelvis att införskaffa låsbara skåp för förvaring av värdesaker, rökdetektorer/brandlarm eller se till att nödutgångarna inte går att öppna från utsidan", skriver Smålandsposten.

Enligt Smålandsposten ville två av de tre nämndemännen dock avslå överklagandet och tillåta kamerabevakning då de ansåg att Växjö kommun visat att kamerorna behövs för att förebygga brott och att integritetsintresset inte vägde tyngre.

Det var Datainspektionen som överklagade tillståndet som länsstyrelsen gav i maj. De menade att praxisen för bedömning av kamerabevakning på platser som i allt väsentligt är besökt av allmänheten i rekreationssyfte är restriktiv, skriver Smålandsposten.

Växjö kommun, med stöd av fackförbundet Kommunals huvudskyddsombud framhöll dock, enligt Smålandsposten, att en anställd både hotats och misshandlats och att kommunens personal utsatts för hot om våld vid flera tillfällen då obehöriga personer vistats på arenan.

"Stölder har skett i omklädningsrummen i mycket stor omfattning. Det torde röra sig om minst ett till två tillfällen per vecka", hävdade Växjö kommun, enligt Smålandsposten. Kommunen har dock inte beslutat om domen ska överklagas till högre instans.

– Vi tycker fortfarande att behovet av kameraövervakning finns. Men vi respekterar resonemanget runt personlig integritet, det är två viktiga saker, säger Araby Park Arenas förvaltningschef Erica Månsson, enligt Smålandsposten. Hon menar att säkerheten behöver skärpas med hänsyn till både besökare och personal.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng