2018-01-01

Idag införs flera nya brottskoder

Vid årskiftet införs ett antal nya brottskoder.

Bland nyheterna märks brottskoder för bland annat olaga integritetsintrång och allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning. Det införs också en ny särredovisning för grovt vapenbrott.

När det gäller misshandel har definitionen av nära relation utvidgats till att gälla alla parrelationer – även särbo och flickvän/pojkvän. Nytt är också att relationen definieras även vid misshandel utomhus.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng