2014-11-28

ID-stölder stort problem bland yngre svenskar

En ny undersökning från TNS Sifo visar att ID-stölder blir allt vanligare och att yngre löper större risk att utsättas. Det skriver Dagens Juridik.
Undersökningen är gjord av TNS Sifo på uppdrag av företaget Mysafety och bygger på intervjuer med 4 202 personer mellan 16 och 74 år. Enligt Dagens Juridik uppgav cirka 1,6 procent av dem som deltagit i undersökningen att de har utsatts för ID-stölder. Det innebär att minst 116 000 personer har fått sin identitet kapad om undersökning är representativ för befolkningen.

Undersökningen visar också att unga mellan 16 och 29 år är mest utsatta. I denna åldersgrupp svarade 14 procent att antingen de själva eller någon de känner fallit offer för ID-stöld, skriver Dagens Juridik. Bara fem procent av respondenterna som var över 60 år uppgav att de eller någon i bekantskapskretsen har utsatts.

Enligt Dagens Juridik hade de äldre också sett till att skydda sig bättre mot ID-stölder och 15 procent åldersgruppen över sextio hade en försäkring som ger skydd mot ID-stölder. Motsvarande siffra bland yngre mellan 16 och 29 år var 5 procent.

Undersökningen visar också att äldre är också mer försiktiga i skyddet av sin identitet, exempelvis genom att aldrig lämna ut känsliga uppgifter på sociala media eller i skyddet av känslig personlig information, skriver Dagens Juridik.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng