2011-06-06

Hårt jobb för säkert arbetsliv i Malmö

Hela sju av tio av inspekterade arbetsplatser i Malmö får krav på förbättringar av sitt säkerhetsarbete mot hot och våld. Det är resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektionskampanj, ”Säkert i Malmö” som genomfördes under tre veckor i maj månad.
– Det vi har sett under våra inspektioner visar tydligt behovet av ett kraftfullt förbättringsarbete. Visst finns det en del goda exempel där arbetsgivaren bedrivit ett systematiskt arbete för att förebygga hot och våld. Men vi har också sett miserabla arbetsmiljöer, säger Mats Ryderheim, chef för Arbetsmiljöverkets distrikt i Malmö.
Flertalet av de krav som ställdes handlar om bättre riskbedömning, ökade kunskaper om hur man förebygger hot och våld samt bättre krisstöd för de anställda som drabbas.

– Det är viktigt att även högre chefer och inte minst berörda politiker tar sitt ansvar för att förbättra säkerhetsarbetet. Mellanchefer som har det operativa ansvaret för arbetsmiljön måste ha både nödvändiga kunskaper och resurser i form av tid och ekonomi.
Arbetsmiljöverket konstaterar också att beredskapen för hur man ska hantera situationer då sociala medier används för att trakassera och hota offentliganställda behöver förbättras.
Inspektionskampanjen omfattade ett stort antal branscher och områden. Såväl myndigheter – polis, åklagare och räddningstjänsten – som vårdcentraler, skolor, fritidsgårdar, bibliotek och sociala stödresurser fick besök av Arbetsmiljöverket. även åkerier, närbutiker, ur- och guldsmedsaffärer samt restauranger besöktes. Totalt inspekterades 400 arbetsplatser.
Arbetsmiljöverkets inspektionskampanj har välkomnats av de flesta arbetsgivare.
– Det långsiktiga syftet med vår inspektionskampanj är att skapa ett tryggt och säkert arbetsliv i Malmö.
– Vårt initiativ har tillfört kunskap och bidragit till att öka medvetenheten om behovet av förebyggande arbete för att minimera riskerna för hot och våld. I det arbetet är det viktigt att de anställda och skyddsombuden ges möjlighet att delta, säger Mats Ryderheim.
Varje vecka sker 1–2 butiksrån i Malmö. Samtidigt tar polisen årligen emot cirka 450 anmälningar om hot och våld mot tjänsteman, vilket motsvarar två anmälningar per arbetsdag. Förra året gjordes 126 anmälningar till Arbetsmiljöverkets distrikt i Malmö som rör hot och våld, främst från skolans område följt av transportbranschen. årligen anmäls ca 80 arbetsskador från arbetsgivare i Malmö till följd av hot och våld.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng