2018-05-02

Hantering av kamerabilder viktigast för att säkerställa integriteten

Rutiner för hantering, lagring och spridning av bildmaterial är den åtgärd som flest svenskar anser vara viktigast för att säkerställa den personliga integriteten vid kamerabevakning. Det visar en undersökning från Sifo och Lunds universitet.

Under perioden 5-11 april 2018 genomförde Kantar Sifo telefonintervjuer med 1000 svenskar på temat allmänhetens attityd till användandet av säkerhetskameror på gator och torg. Studien samordnades och kvalitetssäkrades av forskargruppen LUSAX vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet på uppdrag av Securitas.

I studien fick deltagarna svara på vilken av ett antal olika regleringar av säkerhetskameror som är mest avgörande för att deras personliga integritet ska säkerställas.

41 procent svarade att rutiner för hantering, lagring och spridning av bildmaterial är viktigast för att säkerställa den personliga integriteten vid kamerabevakning. En annan populär åtgärd var reglering i form av tydlig skyltning om att det finns säkerhetskameror närvarande, vilket 38 procent ansåg var viktigast.

Bara en liten andel (11 procent) ansåg att reglering i form av sträng tillståndsgivning rörande säkerhetskameror var viktigast. Och ännu färre (2 procent) ansåg att det var viktigt med reglering i form av att kameror beordras vara avstängda vid vissa tider.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng