2009-06-10

Halverade skadekost- nader i Upplands Väsby

Trenden är bruten. Kostnaderna för sönderslagna glasrutor på Upplands Väsbys kommuns skolor och förskolor har halverats jämfört med 2008. Det visar en sammanställning som gjorts av kommunen. Under flera år ökade kostnaderna för skadegörelse på kommunens skolor kontinuerligt och nådde upp till drygt en halv miljon kronor första kvartalet 2008. För samma period i år, är kostnaden inte ens hälften, etthundraåttiotusen.

- Det är glädjande att trenden är bruten, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Holmberg (M). Nu kan pengarna användas till något vettigare. Dessutom ökar det både tryggheten och trivseln på våra skolor.

Kamerabevakning avskräcker
Förutom en stor satsning på förebyggande arbete bland annat genom kommunens projekt Ung & Trygg har även kamerabevakning hjälpt till att minska skadegörelsen rejält. Det var när kostnaderna för skadegörelsen fortsatte att stiga för varje år som kommunfullmäktige hösten 2007 beslutade att införa kamerabevakning. Efter tillstånd från Länsstyrelsen började kameror sättas upp och vid höstterminens mitt hade 120 kameror installerats på de elva kommunala skolorna. Senare under hösten uppgraderades även befintliga nio kameror på Vilundagymnasiet. Kamerorna är kopplade till en larmcentral som direkt kan se om något händer och skicka ut väktare till platsen. Resultatet lät inte vänta på sig - sedan dess har skadegörelsen minskat för varje månad.

- Jag tror att kamerorna har en avskräckande inverkan på dem som vill göra något bus, men även föräldravandringar och att det finns många vuxna ute på kvällarna gör att det blir tryggare för de unga. När skador och klotter minskar, skapar det också en positiv känsla för den egna skolan och då värnar man lite extra om den, säger Jolle Rommel, projektledare för Ung & Trygg.

Klottret har minskat rejält
Även kostnaderna för att ta bort klottret på skolorna har minskat sedan förra året, från knappt sextiotusen till tolv tusen kronor. En minskning med hela åttio procent. Det är också en positiv trend som gäller för hela kommunen. Totalt har kostnaderna minskat med omkring en fjärdedel. Kommunens policy är att klotter ska tas bort inom 24 timmar på kommunens fastigheter, från det att någon har anmält det. Anmälningar om klotter, som bland kan annat göras via mobil, e-post till kundtjänst eller hemsidan, har ökat. Det är bra att anmälningar kommer in. Då får kommunen snabbt vetskap om var klottret finns och kan sätta in åtgärder för att ta bort det.

- Jag är glad över Väsbybornas engagemang och att de anmäler klottret. Det gör att vårt gemensamma arbete för ett tryggt och snyggt Upplands Väsby blir enklare, säger Jan Holmberg.

Erfarenheter visar att en snabb borttagning av färg och "tags" är viktig och i fjol införde kommunen ett nytt IT-system för att underlätta arbetet. Allt klotter fotograferas och polisanmäls.

Källa: upplandsvasby.se


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng