2017-12-18

Great Security öppnar kontor och butik i Uppsala

Great Security etablerar sig i Uppsala med h kontor och en komplett låsbutik.

I början av april startar Great Security verksamhet lokalt i Uppsala. Mellan åtta och tio personer kommer att ha butiken och kontoret som arbetsplats eller utgångspunkt och personalen kommer att bestå av både nyanställda tekniker och befintlig personal från Great Security.

Den nya platsledningen är rekryterad lokalt i Uppsala.

– Vi gör redan mycket jobb i Uppsala, både med egen personal och genom underentreprenörer. Med den nya etableringen får vi en fantastisk möjlighet att utveckla affärerna och möta kunden på ett helt annat sätt, säger Kenneth Holmberg, som ansvarar för nyetableringen.

Etableringen består av både en komplett låsbutik och kontor. Butiken kommer att ligga i Boländerna och Great Security har rekryterat Jari Frisk som platschef. Han är född och uppvuxen i Uppsala, har varit verksam här i över 20 år och känner marknaden väl. Ronnie Arvidsson blir arbetsledare på fältet och även han har sina rötter och sitt nätverk i Uppsala.

– Uppsala är Sveriges fjärde största stad och är en intressant marknad. Närheten till Stockholm och vår övriga verksamhet är viktig och det här knyter ihop regionen på ett naturligt sätt, säger Patrik Forsberg, VD på Great Security.

Det finns en stor efterfrågan på helhetslösningar inom lås, larm och säkerhet – något som kräver spetskompetens inom brandlarm, kameralösningar, inbrottsskydd, integrerade säkerhetssystem, passageanläggningar och låsinstallationer. Genom att etablera sig lokalt i Uppsala vill Great Security komma närmare sina befintliga kunder och vinna marknadsandelar i regionen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng