2011-12-30

Fyra industribränder varje dag

Sverige drabbas av cirka fyra industribränder varje dag, året om. Ungefär hälften beror på tekniska fel, och ungefär ett fyrtiotal industrier om året råkar ut för anlagda bränder. En mer utbredd användning av sprinklersystem kan vara en av lösningarna på problemen. Detta, och mycket mer, avhandlades i samband med konferensen Brandskydd 2011 som hölls i Stockholm i mitten av oktober.
Ett tema på konferensen var industribrandskydd. Först ut att tala var Lars Hellsten som tidigare varit industribrandman.
– Det är en otroligt bra signal av företag att inte acceptera bränder. Man ska arbete förebyggande, konstaterade han.
Att skapa ett hållbart förebyggande arbete görs bland annat genom noggrann inventering av eventuella risker och att utbilda personalen att se dem. Det är också viktigt att företagsledningar är ute i verksamheten och pratar med personalen kring brandskyddsfrågor på regelbunden basis, menade Lars Hellsten.

– Brandskydd är en del av verksamhetsansvaret och det är ett uppdrag bland chefer att skapa riskmedvetenhet, sade han

Läs hela artikeln här (sidan 18).


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng