2015-04-24

Friade väktare utsatta för hot

Malmö Centralstation

Malmö Centralstation

Förundersökningen kring det uppmärksammade väktaringripandet mot en 9-årig pojke på Malmö centralstation är nedlagd. Väktarna är därmed friade från misshandel-anklagelsen.
”Ingripandet i Malmö har skapat både debatt och rubriker. Vi har fått in allvarliga hot mot ordningsvakterna och ledning”, skriver säkerhetsföretaget Nokas i ett pressmeddelande efter att åklagarens lämnat besked om att inte väcka åtal.
Kammaråklagare Ulf Hansson meddelade i måndags att han inte tänker väcka åtal mot Nokas ordningsvakter.

"Beslutet innebär att vi kan slutföra vår interna utredning", skriver Nokas som betonar att ingripandet och kvarhållandet var beordrat per telefon av polis och skedde under polismans ledning. Nokas framhåller att uppmärksamheten som följt på att Sydsvenskan publicerade en video på händelsen inte bara har resulterat i debatt och i rubriker utan också i direkta hot mot ordningsvakterna och även Nokas ledning.

"Vår personal har en utsatt arbetssituation där man möter många svåra situationer och den korta film som sprids visar en liten del av det cirka 30 minuter långa ingripandet. Vi kommer på grund av den hotbild som föreligger inte låta våra anställda tjänstgöra som ordningsvakter utan de får istället andra arbetsuppgifter".

Kammaråklagaren skriver i sin motivering att inte väcka åtal följande: "Vid en samlad bedömning av det material som funnits tillgängligt under förundersökningen, bl.a. övervakningsfilm, inspelade telefonsamtal, förhör med en målsägande, vittnesförhör och förhör med de misstänkta personerna måste det anses att de misstänkta - båda förordnade ordningsvakter och vid tillfället i tjänst som sådana – haft fog för sitt ingripande. Det saknas således anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats."

Nokas menar att uppmärksamheten kring händelsen har skadat allmänhetens och kunders förtroende för ordningsvakter, men avslutar sitt pressmeddelande att att de nu kan arbeta vidare med allmänhetens förtroende "för att skapa det vi alla eftersträvar – ett tryggare samhälle".

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng