2014-11-30

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål

Utredningen föreslår att alla förvaltningsrätter och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål. (Foto: Patrik Svedberg)

Utredningen föreslår att alla förvaltningsrätter och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål. (Foto: Patrik Svedberg)

I dag har betänkandet ”Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål” (SOU 2014:76) överlämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Särskild utredare har varit Mari Andersson, tillförordnad kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.
Utredningen föreslår att alla förvaltningsrätter och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål i syfte att uppnå stärkt rättssäkerhet, bättre kvalitet och ökad effektivitet i behandlingen av dessa mål. Utredningen föreslår vidare att antalet lagfarna domare utökas från en till två när förvaltningsrätten prövar skatte- och tullmål.

Utredningen föreslår också tydligare regler om muntlig förhandling och förberedande sammanträden. Vidare föreslås att möjligheterna att överlämna mål mellan domstolar utökas och att prövning av sekretessmål i första domstolsinstans även i fortsättningen ska ske i kammarrätten.

– Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen har i dag lämnat sitt betänkande som bland annat analyserar hur skattemålshanteringen i domstolarna påverkats av 2010-års förvaltningsrättsreform. Utredningen ska nu ut på remiss innan regeringen tar ställning till förslagen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng