2018-04-19

Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning på allmän plats

– Jag skulle sammanfatta det som att allmänheten uttrycker en önskan mot ett mindre strängt integritetsbevakande tillsynsmandat till ett mer integritetsvårdande tillsynsmandat där möjligheterna med kamerorna utnyttjas bättre, säger Markus Lahtinen, forskare och lärare i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Nio av tio är positiva till säkerhetskameror på gator och torg. Det visar en ny opinionsundersökning, som därmed stärker resultatet från förra årets undersökning.

I perioden 5-11 april 2018 genomförde Kantar Sifo telefonintervjuer med 1000 svenskar på temat allmänhetens attityd till användandet av säkerhetskameror på gator och torg. Studien samordnades och kvalitetssäkrades av forskargruppen LUSAX vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet på uppdrag av Securitas.

– Inte nog med att allmänheten är fortsatt starkt positiv till kameraövervakning. De uttrycker även en tydlig önskan om fler kameror, säger Markus Lahtinen, forskare och lärare i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Undersökningen visar även att folk i allmänhet inte är särskilt oroade över de integritetsaspekter relaterade till kameraövervakning.

– Tre fjärdedelar av deltagarna i undersökningen avvisar påståendet att kamerabevakning på gator och torg inkräktar på deras personliga integritet, säger Markus Lahtinen.

Markus Lahtinen beskriver hur det sedan tidigare har funnits en oro kring riskerna med kameror och den personliga integriteten. Men att de systematiska studierna i frågan har varit förvånansvärt få.

– Det var huvudanledningen till att vi inkluderade dessa aspekter i undersökningarna. I denna omgång la vi även till en fråga om allmänhetens uppfattning kring kamerabevakning i sitt bostadsområde. Ingen bor på gator och torg, men bostadsområdet – det blir en mer personlig zon i vardagen.

Två tredjedelar av deltagarna avvisade dock påståendet om att kamerabevakning i deras bostadområde skulle utgöra ett integritetshot.

– Jag skulle sammanfatta det som att allmänheten uttrycker en önskan mot ett mindre strängt integritetsbevakande tillsynsmandat till ett mer integritetsvårdande tillsynsmandat där möjligheterna med kamerorna utnyttjas bättre, säger Markus Lahtinen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng