2015-03-14

Förstärkt åklagardatalag

Foto: Patrik Svedberg

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en lag som ska reglera personuppgiftsbehandlingen i åklagarväsendet, åklagardatalagen.
Syftet med åklagardatalagen är att skapa en modern lagstiftning som tillgodoser högt ställda krav på integritetskydd men som samtidigt ger den flexibilitet som krävs för en effektiv åklagarverksamhet.

Lagen reglerar nästan all behandling av personuppgifter i åklagarväsendets verksamhet, dock inte administrativ verksamhet. åklagardatalagen innehåller ganska få ändringar i sak jämfört med vad som gäller i dag men innebär en tydligare reglering. Integritetsskyddet stärks i olika avseenden.

Lagen innehåller bestämmelser om för vilka ändamål som personuppgifter får behandlas, hur uppgifterna får behandlas och hur länge de får bevaras. Lagen, som är uppbyggd på samma sätt som bland annat polisdatalagen, innehåller också andra bestämmelser till exempel om uppgiftslämnande till andra myndigheter.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

– Genom den nya lagen ges åklagarna goda förutsättningar att använda och utveckla modern teknik i sitt arbete samtidigt som integriteten får ett tydligt skydd, säger inrikesminister Anders Ygeman i en kommentar.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng