2014-12-11

Förslag om överförande av fängelsestraff inom EU

Lagförslaget ska underlätta överförande av påföljder såväl från som till Sverige. <br/>(Foto: EU-Kommissionen)

Lagförslaget ska underlätta överförande av påföljder såväl från som till Sverige. <br/>(Foto: EU-Kommissionen)

Igår överlämnade Regeringen propositionen Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen till riksdagen. Lagförslaget innebär att det skapas ett mer effektivt och rättssäkert system för överförande av fängelsestraff och andra frihetsberövande påföljder inom EU.
Syftet med den nya regleringen är att en dömd person - i så stor utsträckning som möjligt - ska få avtjäna en frihetsberövande påföljd i det land inom EU där det finns bäst förutsättningar för social återanpassning. Lagförslaget underlättar överförande av påföljder såväl från som till Sverige.

De svenska påföljder som omfattas och som lättare kommer att kunna överföras till det land där den dömde har sitt hemvist är fängelse, sluten ungdomsvård och överlämnande till rättspsykiatrisk vård.

Den nya lagen innebär att EU:s rambeslut om verkställighet av frihetsberövande påföljder genomförs i svensk rätt.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng