2014-12-26

Flest misshandelsbrott anmäls på nyår

Enligt Brå är nyår den dag på året då flest misshandelsbrott anmäls. År 2013 rapporterades 457 anmälningar.
En genomsnittlig dag under året var antalet 205 och på de dagar med flest anmälningar, måndagar, rapporterades 150 fall av misshandel. Antalet anmälda misshandelsbrott var därmed tre gånger fler på nyår än på en måndag, skriver Brå.

Enligt Brå:s anmälningsstatistik är risken störst att utsättas mellan 01 och 03 på natten när det gäller fördelningen under dygnet. år 2013 begicks en fjärdedel av de anmälda misshandelsbrotten mot män över 15 år mellan dessa tider. När det gäller kvinnor över 15 var motsvarande andel 13 procent. Fler män än kvinnor anmäler, enligt Brå, att de utsätts under nyårshelgen samt nattetid.

Brå skriver också att hot anmäldes oftare på nyår än under någon annan dag på året. Det beror, enligt Brå, troligtvis på att berusningsdrickandet är högt och att många människor är i rörelse på nyår.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng