2009-03-11

Evenemangs- säkerhet: ingen show-off!

Elizabeth Areback,säkerhetsansvarig på Got Event och Southwind

Elizabeth Areback,säkerhetsansvarig på Got Event och Southwind

Alldeles färsk som säkerhetsansvarig på Got Event visade Elizabeth Areback prov på sin auktoritet: helt oförberedd höll hon en dragning för folket runt Rolling Stones, som knappt trodde sina öron när hon beordrade en provskjutning av fyrverkerierna som skulle hotta upp konserten på Ullevi.

Förra året avslutades ett evenemang på Scandinavium med en utrymningsövning med 8 000 besökare, och under årets Göteborg Horse Show ansvarade hon för 196 fyrbenta och mycket värdefulla världsstjärnors säkerhet.

Got Event AB, som ägs av Göteborgs stad, genomför fler än 200 evenemang varje år vilka totalt lockar drygt 1 miljon besökare till Scandinavium, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP, Lisebergshallen och Valhalla Sporthallar. De flesta evenemangen görs av utomstående arrangörer. Cirka 150 personer – av vilka runt fem arbetar med säkerhet - är anställda på Got Event och den årliga omsättningen är cirka 120 Mkr.

”Stenarnas” fyrverkerier
Elizabeth Areback har tidigare arbetat bl.a. som reparatör på SJ och som IT konsult, samt blev involverad i brandskyddsarbetet under tiden som Helpdeskansvarig på ESAB. År 2005 började hon Riskhanteringsakademiens KY-utbildning Risk Management. I utbildningen ingick projektledning och ett av projekten var att arbeta som gruppledare inom säkerhet under EM i Friidrott 2006. I augusti 2007 tillträdde hon ett tvåårigt vikariat som säkerhetsansvarig på Got Event, och den första – inte helt enkla - uppgiften blev att hålla ett möte med arrangörerna och folket runt Rolling Stones inför konserten på Ullevi.

- Plötsligt sa någon ”och nu kommer säkerhetschefen att hålla ett pyrotekniskt möte på scenen.” Ingen hade nämnt detta för mig så det kändes en aning nervöst – bara detta att veta alla fackuttrycken på engelska. Först blev de mäkta förvånade när jag bad om en provskjutning av fyrverkerierna men de tillfredsställde mina önskemål och allt avlöpte bra enligt räddningstjänsten som var med, berättar Elizabeth Areback.

- Utbildningen var skräddarsydd för det här jobbet, jag har nytta av allt jag lärde mig, inte minst projektledningen. Mitt ansvar är bolagsövergripande och innefattar allt från det fysiska skyddet, drift, underhåll och investeringar av säkerhetsanläggningarna, till utbildning av personalen, berättar hon vidare.

Varje evenemang är unikt
Arenasäkerhet är specifikt, menar Elizabeth Areback. Nya arrangörer avlöser varandra, vissa har dålig kunskap om säkerhet, medan andra – som anser sig vara rutinerade – har en nonchalant inställning. Det bästa är när arrangören har en egen säkerhetsansvarig att kommunicera med, som exempelvis SVT.

- Att ta snabba beslut under evenemang kan vara svårt. Allt är inte svart eller vitt. Mycket står på spel; pengar och anseende, men konsekvensen av ett felaktigt beslut kan ju bli att människoliv går till spillo. Därför är det så viktigt att göra en riskanalys innan evenemanget och sedan förmedla det budskapet till alla, säger hon, och betonar att varje evenemang är unikt och innebär nya utmaningar.

- Vad som helst kan hända under en konsert till exempel, en mardröm är att någon trots alla åtgärder ska ta sig upp scenen. Trots inhoppsskydd och grindar så görs försök att klättra in på Ullevi för att slippa betala. Inte sällan är dessa personer alkoholpåverkade, och det kan gå illa. Det gäller att se det alla ser men tänka det ingen har tänkt och även att förbereda alla funktionärer på vad som kan hända, innan evenemanget. Inte minst för deras egen säkerhets skull.

Hotbilder är ett problem, dels mot personer från vissa länder, dels mot svenska kungligheter och politiker.

- Vi samverkar med Säpo när personer som Al Gore kommer hit. Det finns alltid en plan för att ta ut personen den snabbaste vägen, förklarar Elizabeth Areback.

Förstärkning av säkerheten
Under senare år har Got Event genomfört en förstärkning av den totala säkerheten för samtliga anläggningar; lås- och passersystem samt inbrotts- och brandlarm har uppdaterats och utökats.

- Jag har också genomfört nya säkerhetsrutiner, liknande dem som finns på flyget; innan ett evenemang börjar så informeras besökarna om säkerheten och att vid en utrymning så kommer personalen att visa dem till nödutgångarna. Detta var lite kontroversiellt i början eftersom många anser att ett evenemang bara ska vara roligt och att det kunde förstöra stämningen. Men sedan det genomförts har responsen enbart varit positiv och meddelandet har uppmärksammats, berättar Elizabeth Areback.

Nytt är också att en krisgrupp utses innan alla evenemang så att all personal vet exakt vad de ska göra om det t.ex. börjar brinna.

Noggranna förberedelser
Inför varje nytt evenemang hålls möten med arrangören där det beslutas om vilken nivå säkerheten ska ligga på. En rad frågor diskuteras; t.ex. huruvida det är Got Event eller arrangören som ansvarar för brandfarliga varor nattetid. För att få en uppskattning av hotbilden inför högriskmatcher i ishockey och fotboll genomförs säkerhetsmöten med polisen.

- Gamla Ullevi återinvigs den 25 april. Redan den 5 april spelas den första seriematchen mellan ÖIS och GAIS. Alla säkerhetslösningar ska vara klara innan dess, och det är ett stort arbete som utförs tillsammans representanter både från polisen, räddningstjänsten och Svenska Fotbollförbundet, berättar Elizabeth Areback.

- Det är ett taktiskt drag att ta med räddningstjänsten och polisen, då kan vi på plats gemensamt gå igenom vilka åtgärder och resurser som behöver sättas in för just det tillfället, säger hon vidare.

När det gäller evenemang som innefattar brandfarlig eller explosiv vara går därför Elizabeth Areback alltid en rundvandring tillsammans med räddningstjänsten.

- Även området utanför själva arenan måste kontrolleras så att inga tält eller bilar hamnar framför en nödutgång till exempel, annars kan det bli katastrof vid en evakuering, konstaterar Elizabeth Areback.

Alla förberedelser till trots dyker det upp problem vilka måste kunna lösa direkt. Ett exempel på detta är Davis Cup som spelades i Scandinavium hösten 2007.

- Amerikanare har en helt annan syn på säkerhet, de vill ha metalldetektorer och visitation av alla besökare. Vi löste det med att ta in fler ordningsvakter, berättar Elizabeth Areback.

- En hotbild kan plötsligt uppstå som inte funnits tidigare. Om ett bombhot bedöms som ett reellt hot så är det polisen som tar beslutet om att ställa in eller avbryta, men det har aldrig hänt hittills enligt min vetskap, säger hon.

Utrymde Scandinavium
En viktig del i säkerhetsarbetet är de ”mjuka frågorna”. Under Elizabeth Arebacks ledning har all personal – inklusive cirka 200 timanställda - fått utbildning i hantering av krissituationer och utrymning, samt brandskydd.

- Det handlar bland annat om fotbollssäkerhet - som innebär att funktionärerna hanterar sina ”tårtbitar” i arenan med ryggen mot planen och uppmärksamheten riktad mot det som händer på läktarna. Och hur de ska hantera hot och våld, berättar hon.

Som ett led i denna utbildning ställde Elizabeth Areback till med en stor evakueringsövning på Scandinavium, under Fans Day, med den kvällens cirka
8 000 besökare som ”statister”. För att de som inte ville medverka skulle ha ett val gick information ut i medier samt på arrangörernas, Frölunda hockeys och Got Events hemsidor. Att scenariot var bombhot fick de medverkande inte veta innan.

- Det var viktigt att ”alla” deltog; den nybildade krisorganisationen, arrangören, arenans restauranger, polis och räddningstjänst. Alla funktionärer på arenan var naturligtvis kallade för att kunna öva hela organisationen. Det fanns aktörer på plats som gjorde det hela lite ”svettigare” för våra funktionärer genom att agera krångliga besökare som inte följde instruktionerna. Många från evenemangsstråket i Göteborg som var intresserade av övningen medverkade som observatörer, förklarar Elizabeth Areback.

- Mycket kan ske under en evakuering. Den som har druckit alkohol kanske missar allvaret och försöker hämta ut jackan i garderoben eller börjar diskutera med personalen - som har till uppgift att visa alla var utrymningen ska ske - om att få tillbaka pengarna till exempel. Personalen får lära sig att inte ge någon information, utan att hänvisa till att det är utrymning som gäller och fysiskt visa besökarna att de ska fortsätta gå – genom att använda kroppsspråk, som att gestikulera med armen, berättar hon vidare.

Det hela avlöpte storartat; på några minuter var arenan tom. Alla gick till återsamlingsplatsen och efter ungefär 20 minuter hade personalen återsamlats inne i arenan och kunde ge feed-back. Flera frågeställningar kom upp, vilka har fått till följd att vissa rutiner ändrats. Bl.a. har ordningsvakterna i restaurangerna nu till uppgift att förmedla ett eventuellt utrymningsbeslut till Got Events personal.

- Det är inte är rimligt att restaurangpersonalen ska behöva springa omkring med comradion i bältet. De måste också få möjlighet att mentalt förbereda sig innan utrymningsmeddelandet startas, säger Elizabeth Areback.

Horse Show
Ett evenemang som Got Event själva arrangerar är Göteborg Horse Show, som hade premiär 1977. När Detektor besöker Scandinavium i februari 2009, pågår den 33:e tävlingen i rad för fullt; fyra dagar med världscuptävlingar både i dressyr, hoppning och 4-spannskörning. Inför och under hästfesten är säkerhetsarbetet idogt och kontrollerna av området fler än vanligt.

- 196 hästar - alla med en prislapp om flera miljoner - anländer från hela världen vid olika tidpunkter, och stallas i Scandinaviums och Svenska Mässans garage. Två ishallar har gjorts om till ridhus. Det är ett enormt område att bevaka och säkerställa. Överallt ligger hö och halm, varför hela miljön har anpassats så att inga brandtillbud ska uppstå. Exempelvis är rökning förbjuden överallt och den som ertappas åker på böter om 150 Euro, berättar Elizabeth Areback.

Risken finns för att sabotage utförs mot hästarna. Därför är det viktigt att veta vilka som vill in i stallarna. Ordningsvakter, som fått specialutbildning, kontrollerar ingångarna dygnet runt. Eftersom hästar kan stressas av höga ljud har tysta brandlarm införts och all personal har genomgått en speciell utbildning.

- Det är överhuvudtaget svårt att förutsäga hur hästar reagerar om det börjar brinna – de kan vägra att lämna spiltan eller vända och springa tillbaka till stallet. Räddningstjänsten har ingen möjlighet att själva få ut hästarna. Därför har vi löst det så att om stallen skulle behöva evakueras nattetid, så finns en larmlista till hästskötarna - som bor på Hotel Gothia Towers här intill. Receptionen där larmar ut dem så att de kan sköta evakueringen av hästarna och räddningstjänsten kan göra sitt jobb, förklarar Elizabeth Areback.

I efterhand kan det konstateras att inga som helst otrevliga incidenter uppstod; evenemanget blev en succé utan like, med över 70 000 besökare och en rafflande avslutning i världscupklassens hoppning. Bara fyra ekipage gick vidare till omhoppningen, två av dem var svenska. Segrade gjorde Svante Johansson på Saint Amour.

Av: Inger WiklundLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng