2015-12-20

EU överens om ny dataskyddslag

EU-kommissionen, Europarådet och EU:s ministerråd har kommit överens om innehållet i en ny dataskyddslagstiftning som kommer att bli gemensam för hela Europa.
Den 15 december kom EU-kommissionen, Europarådet och EU:s ministerråd överens om förslaget till ny EU-förordning om dataskydd. Att det är en förordning innebär att det blir direkt gällande lag i Sverige, och övriga EU-länder.

– Detta är den största händelsen för skyddet av den personliga integriteten sedan den nuvarande personuppgiftslagen trädde i kraft 1998. Den nya förordningen innebär bland annat att nya krav ställs på bolag som samlar in personuppgifter och att enskilda får större rättigheter, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Den nya förordningen för dataskydd beräknas vara översatt, språkgranskad och formellt antagen i april/maj 2016. Två år senare, det vill säga i april/maj 2018, ska förordningen träda i kraft och ersätta den svenska personuppgiftslagen.

I överenskommelsen ingår även ett direktiv som reglerar hur personuppgifter får hanteras i den brottsbekämpande verksamheten. Direktivet blir inte direkt gällande lag utan ska införas i respektive lands nationella lagstiftning vilket ska vara klart tre år efter att det formellt antas.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng