2017-12-20

EIB stöder Nexus Smart ID-lösning med lån på 29 miljoner euro

Lars Pettersson, CEO of Nexus Group, Alexander Stubb, Vice-President of the EIB, and Anders Berg, CFO of Nexus Group

Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nexus Group, en ledande leverantör av identitets- och säkerhetslösningar för fysisk och digital access, har ingått ett låneavtal på 29 miljoner euro. Genom det här lånet kan Nexus utveckla produkter för identitets- och accesshantering i ännu snabbare takt.

Överenskommelsen möjliggjordes genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som utgör den centrala pelaren i Investeringsplanen för Europa. Den senare lanserades av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Nexus har tagit fram en lättadministrerad lösning som låter organisationers användare identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, signera transaktioner, betala och göra säkra utskrifter – med ett enda Smart ID. Den digitala identiteten finns oftast på ett kort, men mobil-ID:n och andra identitetsbärare kan också användas. Smart ID-lösningen används också för sakernas internet för att utfärda och hantera tillförlitliga digitala identiteter för saker, vilket gör det möjligt att skydda deras kommunikation.

Avtalet med Nexus är speciellt eftersom det utnyttjar EIB:s nya riskbaserade skuldinstrument, som är ett långsiktigt lån kombinerat med en ersättningsmodell som baseras på företagets resultat. Alla sådana transaktioner bidrar till att stärka låntagarens ekonomiska kapital utan att de befintliga investerarnas andelar späds ut.

– Den digitala och den analoga världen närmar sig varandra allt mer. Nexus har teknik i världsklass och är i en unik position att möjliggöra konvergens mellan fysisk och digital access, säger Alexander Stubb, EIB:s vicepresident med ansvar för EIB:s finansieringsverksamhet i de nordeuropeiska länderna.

– Jag är glad över att Investeringsplanen för Europa ger EIB möjlighet att öka sina investeringar i höginnovativa företag som Nexus, eftersom det gör det möjligt för Sverige och Europa att kunna hålla jämna steg med den snabba digitala utvecklingen.

Lars Pettersson, VD för Nexus, är naturligtvis mycket nöjd över låneavtalet med EIB.

– Kapitalet innebär att Nexus teknik kommer att kunna rullas ut ännu snabbare i nya tillämpningar. Men signalen det här sänder till våra partners, kunder och användare är lika viktig. Att få stöd av EIB är en kvalitetsstämpel. EIB:s stöd är resultatet av en mycket noggrann företagsbesiktning, där de har granskat oss och vår potential från alla möjliga vinklar, säger han.

Genom lånet kommer Nexus få ett ännu större genomslag för visionen om att förbättra samhället genom att möjliggöra tillförlitliga identiteter genom sin Smart ID-teknik, enligt Lars Pettersson.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Under 2016 tillhandahöll EIB lån som totalt uppgick till nästan 1,9 miljarder euro till svenska projekt.

Investeringsplanen för Europa syftar till att stärka europeiska investeringar för att skapa sysselsättning och tillväxt. Detta uppnår man genom att använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt, undanröja hinder för investeringar samt synliggöra och tillhandahålla tekniskt stöd till investeringsprojekt. Investeringsplanen visar redan resultat. De projekt och överenskommelser som hittills har godkänts för finansiering inom Efsi beräknas mobilisera 256 miljarder euro i totala investeringar och stödja 540 000 små och medelstora företag i samtliga 28 medlemsstater.

Den 12 december 2017 röstade Europaparlamentet för att förlänga och utöka Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är kärnan i investeringsplanen för Europa. Förordningen om Efsi 2.0 är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt som löptiden förlängs från mitten av 2018 till slutet av 2020, kommer investeringsmålet att höjas från 315 miljarder euro till minst 500 miljarder euro.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng