2020-01-13

Dormakaba återkallar nödutrymningsbeslag

DEA 901 återkallas.

Dormakaba återkallar nödutrymningsbeslag av typen DEA 901 som sålts under perioden 2 september 2012 - 28 juni 2016.

Boverket har förelagt dormakaba att återkalla beslag av typen DEA 901 som sålts under perioden 2 september 2012 - 28 juni 2016 eftersom exemplar av beslaget inte uppfyller fastställda krav och därmed kan utgöra en säkerhetsrisk.

"Vi har under många år sålt nödutrymningsbeslag DEA 901 på den svenska marknaden. År 2016 gjorde Boverket en kontroll som visade att vi inte hade fullständig dokumentation på nödutrymningsbeslag DEA 901 mellan 2012-09-02 och 2016-06-28. När det uppdagades vidtog vi skyndsamt åtgärder och DEA 901 uppfyller uppställda krav sedan den 29 juni 2016. Inga avvikelser eller incidenter där DEA 901 varit inblandad, har rapporterats under dessa år", skriver företaget i ett pressmeddelande.

Dormakaba  ber nu alla kunder som köpt produkten DEA 901 under den aktuella perioden, med följande artikelnummer att kontakta sin Dormakaba-representant eller sin återförsäljare. 

  • 7030000000123
  • 7030000002973
  • 7030000008850
  • 7030000008851

Företaget kommer även att skicka ut information om reklamationshanteringen till sina kunder.

Slutkunder som har DEA 901installerad i sin lokal och inte vet vem återförsäljaren är ombeds kontakta Dormakaba för hjälp med utbyte.

För mer information eller vid frågor kan man kontakta Mikael Rundqvist, Service & Support manager, på mejladressen mikael.rundqvist@dormakaba.com eller på telefon: 0702-293929.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng