2016-05-17

DI: Integritetsskydd kan inte vara en särfråga

Datainspektionen yttrar sig över Digitaliseringskommissionens förslag på hur Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering och är kritisk till att skyddet av den personliga integriteten behandlas som en särfråga.
Digitaliseringskommissionen fick 2012 i uppdrag att främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. När Datainspektionen nu yttrar sig över kommissionens betänkande "Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden" är den kritisk till att kommissionen betraktar integritet som en fråga som kan behandlas avskilt från andra frågor.

En förutsättning för att få behandla personuppgifter är att den som behandlar uppgifterna har ett rättsligt stöd. Det är därför inte möjligt att genomföra en digitalisering som innefattar personuppgifter utan att ta hänsyn till dataskyddsbestämmelserna.

– Ska Sverige klara det politiska målet att bli bäst i världen på it, så måste dataskyddsreglerna hanteras som en integrerad del i digitaliseringsprojekten och kan inte betraktas som en särfråga som behandlas vid sidan om, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng