2019-02-26

DI: Inför straffrättslig sanktion mot kamerabevakning utöver GDPR

Datainspektionen har inte resurser till att följa upp alla anmälningar om integritetskränkande kamerabevakning. Nu kräver myndigheten en lagändring.

Igår publicerade Datainspektionen resultatet från ett knappt tiotal ärenden som rör grannbevakning. I vissa fall var kamerabevakningen laglig eftersom kameran enbart filmat den egna tomten. I andra fall har dock kameran filmat även grannars tomter eller allmän plats och därmed bedömts som olaglig.

Datainspektionens möjligheter att ingripa mot enskilda personer som övervakar sina grannar är dock begränsade eftersom antalet kameror är omfattande och frågorna är svåra att utreda. Myndigheten vill därför se en lagändring.

Det finns redan lagar mot kränkande fotografering, men dessa gäller inte kamerabevakning som inte sker i hemlighet. I en debattartikel i DN skriver Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen, att "lagstiftningen borde kompletteras med en brottsrubricering som tar sikte på att en person bevakar en annan persons privata utrymme på ett integritetskränkande sätt och utan godkännande".

Tanken är att lägga över delar av ansvaret på polisen.

– Vi vill att det ska finnas en straffrättslig sanktion utöver GDPR. Varför vill vi det? Jo, för att då man även ta hjälp av polisen i det här fallet. Vi tror att det här skulle kunna vara en uppgift för polisen snarare än Datainspektionen, säger Nils Henckel, jurist vid Datainspektionen, till TV4 Nyheter.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng