2012-10-22

Datainspektionen kräver säkrare bankappar

Myndigheten anser att bankerna bör införa säkrare inloggning i sina bankappar och vill att bankerna nu redovisar hur det ska genomföras.
Datainspektionen har granskat ett par olika bankers appar. Myndigheten anser att sättet som bankerna använder för att identifiera kunden (personnummer plus pinkod) är för osäkert och vill att bankerna inför säkrare sätt för kunderna att logga in.
– Via bankernas appar går det att se lån, betalningar och andra transaktioner som genomförts på en kunds konton. Det gör det möjligt att kartlägga personens förehavanden i detalj, säger Adolf Slama som är IT-säkerhetsspecialist på Datainspektionen.
Datainspektionen vill nu att bankerna redovisar hur de ska införa säkrare inloggningar i sina appar. Senast 21 december vill myndigheten ha bankernas svar. De tre banker som undersökts är Nordea, Handelsbanken och Danske bank.
– Besluten för dessa banker är vägledande även för övriga banker. Vår förhoppning är resultatet från vår granskning kommer att mynna ut i en form av branschstandard som höjer säkerheten i samtliga bankers appar, säger Adolf Slama.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng