2014-12-19

Datainspektionen följer upp molngranskning

Datainspektionen ska kontrollera om Simrishamns nya avtal om molntjänster från Google uppfyller reglerna i personuppgiftslagen.
Tidigare i år granskade Datainspektionen hur Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamn använde molntjänsten Google Apps for Education i kommunens grund- och gymnasieskolor. Datainspektionen konstaterade att kommunens avtal med Google inte höll måttet och förelade kommunen att inte använda molntjänsten eller ta fram ett nytt avtal med tydligt avgränsade instruktioner för vilka ändamål Google får hantera personuppgifter och när personuppgifterna ska raderas efter att avtalet mellan parterna har upphört.

– Kommunen har nu tecknat ett nytt avtal med Google som vi ska granska. Resultatet kan få stor betydelse även för andra organisationer som står i begrepp att införa molntjänster, säger Datainspektionens jurist Ingela Alverfors.

Granskningen beräknas vara slutförd under andra kvartalet 2015.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng