2017-12-16

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

Regeringen tillför Datainspektionen 30 miljoner för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten och ges i uppdrag att agera stödjande och rådgivande för att tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet kan fortsätta utvecklas och användas samtidigt som den personliga integriteten värnas.

– Med dessa förändringar skapar vi förutsättningar för att utveckla och använda nya tjänster samtidigt som den personliga integriteten värnas, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringens förslag innefattar följande:

• Datainspektionens blir en central tillsynsmyndighet på området och byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

• Myndighetens uppdrag kommer att ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare. Det innebär bland annat att Sverige får bättre förutsättningar att införa avancerade tjänster baserade på datahantering, vilket gagnar våra invånare och vårt näringslivs utveckling.

• Myndigheten tillförs 30 miljoner kronor extra från och med 2018 för att stärka myndighetens arbete, bland annat med de nya uppgifter som EU:s dataskyddsförordning medför. De ökade resurserna kommer också att bidra till att myndigheten ännu bättre kan stödja och ge råd till myndigheter, företag och allmänheten när det gäller personuppgifts¬behandling och EU-regelverket. Stöd och rådgivning i dessa avseenden är viktiga för att digitala tjänster ska kunna utvecklas.

• Myndigheten får också i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och rapportera till regeringen om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten. Myndigheten ska vid behov kunna uppmärksamma regeringen på sätt att förbättra regelverket.

• EU:s dataskyddsreform som börjar gälla under 2018 är den största integritetsstärkande reformen på länge. Myndigheten får både fler uppgifter och fler befogenheter, t.ex. ta emot och hantera rapporter om personuppgiftsincidenter och möjligheten att utfärda sanktionsavgifter. Förändringen till en Integritetsskyddsmyndighet kommer genomföras stegvis under nästa år.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng