2015-06-16

BRF verkställer konfliktvarsel

Foto:MSB

Igår verkställdes Brandmännens riksförbunds konfliktvarsel efter att de tackat nej till medlarnas slutbud om avtal för beredskapsbrandmän medan Sveriges Kommun och Landsting svarade ja.
Brandmännens riksförbund, BRF, skriver att motivering till beslutet är att "hemställan inte tillgodoser det behov av förändringar i avtalet som är nödvändiga för att underlätta det stora behovet av rekrytering av nya, och inte minst behålla de redan anställda, deltidsbrandmännen i Sverige".

Förslaget innebär enligt BRF exempelvis att en kommunanställds ersättning för beredskap är 2 353 kronor högre än en deltidsbrandman per beredskapsvecka med samma beredskapsschema. "Vi vill inte ha mera än andra och yrkandena var inte ens lika och landets deltidsbrandmän tolererar inte längre att bli behandlade sämre än andra. Det visar även rekryteringsproblemen där avtalet är en del. Den del där parterna har möjlighet att påverka själva", skriver BRF.

Sverges Kommun och Landsting, SKL, ser annorlunda på slutbudet:

– Medlarnas bud var ett balanserat förslag där båda parter fått ge med sig. Vi ansåg att det trots betydande kostnader var ett bud vi kunde acceptera. Tyvärr fortsätter vår motpart att ha orealistiska förväntningar i denna förhandling, varför det inte är möjligt att nå fram idag. Därför väntar nu beklagligt nog en konflikt, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL skriver att BRF haft sin utgångspunkt i krav på ett fyraårigt avtal som skulle vara normerande på arbetsmarknaden. "Medlarbudet var ettårigt vilket gjorde att parterna under avtalsperioden skulle kunna ta hand om flera tvistefrågor utan att gå före alla andra, en lösning som är acceptabel", skriver SKL som säger sig stå redo att förhandla vidare.

– BRF har tagit beslutet att gå ut i konflikt, vilket är olyckligt. Det är dock viktigt att allmänheten vet att BRF har lagt ett ansvarsfullt varsel med fokus på att genomföra de akuta räddningsinsatser som uppstår. De varslade åtgärderna berör till exempel inte larmutryckningar om en brand uppstår, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng