2014-12-17

Axis-grundare blir hedersdoktor vid LTH

Martin Gren – entreprenör i världsklass och numera också hedersdoktor.

Martin Gren – entreprenör i världsklass och numera också hedersdoktor.

Axis-grundaren Martin Gren har av styrelsen för Lunds tekniska högskola styrelse utsetts till att bli hedersdoktor år 2015.

Martin Gren är civilingenjör från LTH och startade Axis 1984 i Ideons forskningspark i samarbete med Mikael Karlsson och Keith Bloodworth. Genom att Martin Gren med kollegor inom Axis tidigt insåg internet och digitaliseringens möjligheter inom bildbehandling har man blivit världsledande inom nätverksvideo. Idag sysselsätter företaget cirka 1600 anställda och omsätter närmare 5 miljarder kronor.

– Martin Gren är ett föredöme som entreprenör och ledare. Han har exempelvis erbjudit talrika teknologer kvalificerande och stimulerande examensarbeten som i många fall även fortsatt i anställning, säger Per Foreby, IT-chef på LTH och en av dem som föreslagit Martin Gren.

De övriga två utsedda hedersdoktorerna är Colin Carlile, tidigare vd för ESS och elektronikprofessorn Liesbet Van der Perre.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng