2017-12-18

Avsteg från säkerhetskrav på inbrottslarm innebär stora risker

Mårten Wallén, VD för Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och Torbjörn Ferndahl, VD för Säkerhetsbranschen

Tydliga försäkringskrav på inbrottslarm och normer som sätter fokus på funktionalitet och effekt istället för tekniska detaljer. Det önskar Mårten Wallén, VD för Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och Torbjörn Ferndahl, VD för Säkerhetsbranschen, i en debattartikel i tidningen Tryggare Samhälle som här publiceras i sin helhet.

Redan under 30-talet började försäkringsbolagen ta fram råd för vilka tekniska krav som ställdes vid skydd mot inbrott. Anledningen var att öka säkerheten och inte konkurrera med olika nivåer av säkerhetskrav.

Det skapade en väl fungerande marknad med ett tydligt regelverk. Inblandade parter visste vilka krav som ställdes och vilka inbrottslarm och installatörer som uppfyllde dessa. För slutkunden blev det enkelt att jämföra olika alternativ som uppfyllde samma nivå av säkerhet.

Under de senaste åren har det skett en förändring som oroar oss. En utveckling som innebär avsteg från de regler för installation av inbrottslarm som tagits fram med försäkringsbolagen som beställare. De här avstegen från säkerhetskraven innebär stora risker då de kan leda till fler inbrott och ökade skadekostnader, som i slutändan drabbar såväl privatpersoner som företag och organisationer.

Den snabba teknikutvecklingen har onekligen skapat en ny marknad för enkla och billiga larmanläggningar. Larm där tillverkaren eller installatören själv går i god för att säkerheten är på rätt nivå. Varken funktion eller säkerhetskrav för larmanläggningen har kontrollerats enligt de krav försäkringsbolagen ställer. Inte heller installatörens förmåga har säkerställts på ett oberoende sätt. För slutkunden blir det en omöjlig uppgift att bedöma om larmet uppfyller rätt säkerhetsnivå och om installatören har rätt kompetens.

Nya larmlösningar säljs inte sällan med hjälp av omfattande marknadsföring, där enkelheten och priset, inte säkerheten, är det som framhålls. Vi ser idag en uppenbar risk att slutkunder inte förstår att inbrottslarmet de köper inte uppfyller de säkerhetskrav som försäkringsvillkoren pekar på. Något som i sin tur riskerar att drabba de seriösa installatörer som valt att hålla en bevisat hög kvalitet, med mycket kompetent personal och med certifierade inbrottslarm.

För att hindra en fortsatt negativ utveckling krävs förändring på framförallt två punkter:

  • Försäkringsbolagen behöver i sina villkor ställa krav på rätt säkerhet och följa de krav man själva utformat.

  • Utgivare av normer och standarder inom såväl brand- som säkerhetsområdet behöver följa med i teknikutvecklingen. Funktion och effekt måste vara i fokus i stället för detaljerade tekniska krav.

Hela numret av Tryggare Samhälle kan läsas gratis som e-tidning här.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng