2020-07-20

Antalet ID-kapningar ökar igen

Under det senaste året har 2,6 procent, eller 204 000 svenskar, fått sin identitet kapad vilket är en ökning från i fjol. Antalet försök ligger kvar på samma höga nivå som tidigare med över 2 miljoner drabbade, enligt en Sifo-undersökning.

Hela 27 procent av svenska folket uppger att de under det senaste året blivit utsatta för minst ett ID-kapningsförsök. Det innebär att det året runt genomförs runt fyra försök i minuten och att över två miljoner svenskar drabbats under 2020. Motsvarande siffra 2019 var 26,5 procent. 

– Antalet försök till ID-kapningar är fortsatt det som är mest allvarligt. Med tanke på att många också drabbas om och om igen är det en hisnande siffra. Det finns inget annat brott vi alla exponeras för så ofta som det här och ändå tycks det vara fortsatt låg prioritet från polis och andra myndigheter, säger PA Prabert, vice koncernchef på Mysafety försäkringar.

Antalet som drabbas av en fullbordad ID-kapning ökade till 2,6 procent från förra årets 2,2 procent. Omräknat på hela befolkningen har 204 000 svenskar blivit ID-kapade under året som gått. En rejäl ökning från de 166 000 som drabbades i fjol. 

– Det verkar som att nedgången 2019 tyvärr var tillfällig. Även om vi inte når upp till 2018 års rekordsiffror på 3,3 procent drabbade är årets ökning oroväckande. Särskilt som vi också vet att många av bedragarna tycks ha lagt in en högre växel nu under coronakrisen, fortsätter PA Prabert.

Årets undersökning har även kompletterats med frågor för att bedöma läget efter att coronapandemin bröt ut. De första rapporterna i media tydde på en rejäl uppgång vad gäller bedrägeriförsök när allt fler började arbeta hemifrån. Undersökningen visar att runt 200 000 personer utsattes för ett försök till ID-kapning under pandemins första månad. 12 procent av de tillfrågade tyckte också att antalet bedrägeriförsök ökade under perioden. Det ska sättas i relation till att många medier rapporterat om att övrig brottslighet minskat som en följd av coronapandemin. 

– Det kvarstår att ID-kapningar är ett riskfritt brott för förövarna. Det kostar nästan inget att försöka och risken att åka fast är minimal, för att inte säga obefintlig. Det är dags för en rejäl skärpning från myndigheternas sida vad gäller att fokusera på ID-kapningar och andra nätbedrägerier, avslutar PA Prabert.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng