2014-12-17

3/4 oroliga för kommersiell övervakning på nätet

En majoritet av svenska folket känner en oro för den övervakning och spårning som sociala medier och annonsnätverk gör på internet. Det som oroar mest är möjligheten att annonsörer ska kunna koppla ihop personuppgifter med surfbeteende. Det visar F-Secures nya Integritetsrapport.
Undersökningen är genomförd med ett riksrepresentativt urval från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt omfattar undersökningen 1013 intervjuer.

– Människor är oroade över att kommersiella företag idag snokar i deras privatliv. Det är också uppenbart att företagen har misslyckats med att informera om vad de håller på med. Här har internetföretag, medier, annonsörer och våra politiker gemensamt ett stort ansvar både för att informera och reglera de personliga uppgifter som slentrianmässigt och automatiskt samlas in från oss medborgare, säger Xerxes Malekani, Skandinavienchef på F-Secure.

När vi använder internet, vare sig det är med en dator eller telefon, läcker vi ständigt information om till exempel vilka sajter vi surfar på, vad vi söker efter, var vi befinner oss och dessutom publicerar vi själva mer eller mindre personlig information på sociala nätverk. All denna data som genereras automatiskt är den valuta som konsumenten betalar med för att få använda gratistjänster som till exempel Facebook eller Gmail.

Vill inte att info ska komma ut
Undersökningen visar också att var fjärde person har gjort något på nätet som de skulle känna obehag om det blev känt för andra. När det gäller personer mellan 18 och 29, som använder internet i högre omfattning, har varannan gjort något på nätet som skulle skada deras integritet om det blev känt.

– Det handlar inte om att ha något att dölja. Precis som man ibland vill dra ner persiennerna hemma, så borde det vara självklart att kunna använda internet utan att övervakas. Ta ett så enkelt exempel som att söka information om cancer. En persons hälsa är privat och det är inte rimligt att annonsörer sedan bombarderar en med information baserat på sökningar och surfbeteenden, säger Xerxes Malekani.

Stor medvetenhet
Svenskarna är dessutom mycket medvetna om övervakningen. Tre av fyra tror att surfbeteenden övervakas av både sociala medier och annonsnätverk. Det som oroar allra mest är om denna information skulle kunna kopplas samman med aktiviteter utanför nätet som till exempel fysiska butikers kundkort. åtta av tio skulle känna stor oro om deras kundkortsuppgifter delades vidare till andra företag. Lika många anser att den information som de får av företag om hur deras personuppgifter används är otillräcklig.

Men trots att oron för vad internetövervakningen gör med den personliga integriteten är det få som aktivt skyddar sig. Mindre än hälften loggar ut från sociala nätverk när de använt dem. Bara drygt var 20:e person använder någon tjänst för att blockera övervakningsförsök på alla sina enheter.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng