2014-11-26

1/4 oroar sig för inbrott

Var fjärde svensk är orolig för inbrott. Mest oroliga är boende i Stockholm och södra Sverige. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Verisure Securitas Direct.
Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Verisure Securitas Direct. Under perioden 29 – 30 oktober 2014 gjordes sammanlagt 1006 intervjuer via internet med män och kvinnor 18-74 år i Sverige. Resultaten är representativa för befolkningen.

Var tredje svensk har ett inbrottslarm
Undersökningen visar att nära en tredjedel av svenskarna har ett inbrottslarm och störst andel personer med larm bor i södra Sverige (39%). Det är också i den regionen som flest känner oro för inbrott (29%) tätt följt av boende i Stockholm där 28 procent känner oro för att drabbas av inbrott. Minst oroliga är norrlänningar (22%) och de är också minst benägna att ha ett inbrottslarm (14%).

Under årets sista månader ökar villainbrotten. Förra året anmäldes i genomsnitt cirka 60 bostadsinbrott per dag. Allhelgonahelgen, jul och nyår ligger i topp med omkring hundra anmälda brott per dag, enligt Brottsförebyggande rådet (BRå).

– Oron är säkerligen kopplad till att bostadsinbrotten ökar överlag och särskilt under senhösten. Ett samband vi kan se i undersökningen är att boende i de regioner som känner störst oro för inbrott också har flest inbrottslarm, säger Michael Peterson säkerhetsinformatör på Verisure Securitas Direct.

Föräldrar med barn hemma mer oroliga för inbrott
Nära var tredje förälder med barn boende hemma är oroliga för att drabbas av inbrott. Den oron delas endast av omkring var femte svensk som inte har barn i hemmet. Det som oroar svenskar mest är att de själva eller någon i familjen ska råka illa ut vid ett inbrott (36%). Mest oroliga är småbarnsföräldrar, bland dem är varannan orolig för att någon i familjen ska komma till skada.

– Ett inbrott påverkar ofta offret mycket mer än bara förlusten av materiella ting – det finns även en känslomässig aspekt av inbrott. Undersökningen visar till exempel att föräldrar som har barn boendes hemma är mest benägna att känna oro för att något skulle hända en familjemedlem vid ett inbrott, säger Michael Peterson.

Vidare visar undersökningen att yngre oroar sig mindre för inbrott. Bland 18-34 åringar oroar sig drygt var femte person (22%) för inbrott medan nära var tredje (27%) av svenskarna som är 35 + oroar sig. Undersökningen visar också att kvinnor känner större oro för inbrott, där 30 procent av kvinnorna upplever oro, medan endast 21 procent av männen män är oroliga för inbrott.

Nyckelfakta ur undersökningen:
  • 29% av svenskarna har inbrottslarm
  • I södra Sverige (Skåne, Halland och Blekinge) har 39% ett inbrottslarm medan endast 14% har ett inbrottslarm i norra Sverige
  • 25% av alla svenskar är oroliga för inbrott - I södra Sverige (Skåne, Halland och Blekinge), 29%, och i Stockholm, 28%, är de mest oroliga för inbrott
  • 30% av alla kvinnor är oroliga inbrott medan endast 21% av alla män är det
  • Känner oro för inbrott: 27% - föräldrar med barn (0-6 år), 30% - föräldrar med barn i (7+), 23% - 18-45-åringar utan barn, 22% 46+ utan barn i hemmet
  • Vid inbrott är 36% orolig för att de själva eller någon i familjen ska råka illa ut, medan 31% är mest oroliga för att de kommer att stjäla saker av affektionsvärde
  • är orolig för att de själva eller någon i familjen ska råka illa ut: 50% - föräldrar med barn (0-6 år), 41% - föräldrar med barn i (7+), 36% - 18-45-åringar utan barn, 28% - 46+ utan barn i hemmet.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng