2019-08-17

10 procent färre efterlysta personbilar

Under de två första kvartalen 2019 har det efterlysts totalt 3536 personbilar vilket är en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2018. Dock finns det några fabrikat som sticker ut i statistiken då de varit extra utsatta för stölder under året. Det visar den senaste halvårsstatistiken över personbilar från Larmtjänst.

Antalet efterlysta personbilar fortsätter att sjunka. Så har trenden sett ut sedan man införde det elektroniska stöldskyddet i slutet av nittiotalet. Under det första halvåret 2019 har det efterlysts 3536 personbilar i Sverige vilket kan jämföras med samma period 2018 då det efterlystes 3924 personbilar. Av de 3536 efterlysta personbilarna är det 25 procent som fortfarande inte har återfunnits.

Under året har det varit en ökning av antalet efterlysningar av Toyotabilar, framförallt modellerna Rav4 och Auris. Antalet efterlysningar ökade redan under slutet av 2018. Under det första halvåret 2019 har det efterlysts 109 Toyotabilar med årsmodell 2010 eller nyare. Av dessa är 41 bilar fortfarande borta. Anledningen till antalet efterlysningar skulle kunna förklaras med att Toyota är ett populärt fabrikat och det finns en efterfråga på dessa bilar ute i Europa. Efterlysningarna kommer främst från Skåne län.

Även Mazda CX-bilar har varit utsatta för stölder under första halvåret. Under perioden har 14 stycken CX-bilar blivit efterlysta varav 4 är anträffade. Av de 14 bilarna är 13 efterlysta i Skåne län.

Under sommaren har även ett flertal Tesla bilar efterlysts. Totalt under året har 9 Tesla bilar efterlysts, 7 av dessa bilar efterlystes under perioden 21 juni-14 augusti.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng