2014-12-08

Värdet på säkerhetselektronik 2014 var 25 miljarder dollar

Marknaden för videoövervakningsprodukter står för närmare 13,5 miljarder dollar, vilket betyder en andel på 53 procent av den totala marknaden.

Marknaden för videoövervakningsprodukter står för närmare 13,5 miljarder dollar, vilket betyder en andel på 53 procent av den totala marknaden.

Nu lanserar Ar Media International den senaste Memoori-rapporten om den globala marknaden för passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning. Det totala värdet av världsproduktionen, räknat i fabrikspris, anges till drygt 25 miljarder dollar.

På 239 sidor och 27 diagram och tabeller redovisar rapporten The Physical Security Business 2014 to 2018: Access Control, Intruder Alarms & Video Surveillance alla viktiga fakta och drar slutsatser, så att man kan förstå vad som formar framtiden för säkerhetsmarknaden.

Här framgår att marknaden för videoövervakningsprodukter står för närmare 13,5 miljarder dollar, vilket betyder en andel på 53 procent av den totala marknaden. Försäljningen av passerkontrollprodukter svarar för ca 5,6 miljarder dollar, vilket motsvarar en andel på 23 procent. Försäljningsvärdet vad gäller inbrottslarm uppgår till närmare 6,2 miljarder dollar, det vill säga en andel om 24 procent.

I rapporten från år 2014 växte den kombinerade produktförsäljningen med 7,5 procent med tillväxt i videoövervakning sektorn uppnå 9,9 procent.

Passerkontroll kan bli störst
Tillväxten i försäljningen av passerkontroll har ökat till 10 procent. Med den pågående trenden mot öppna nätverksbaserade passersystem och utvecklingen inom biometri och komplexa identitetshanteringssystem gör Memoori bedömningen att passerkontroll kan bli nummer ett när det gäller tillväxten 2015.

Ur ett geografiskt perspektiv hävdar Memooris analytiker att de utvecklade marknaderna i Nordamerika och EU förlorar marknadsandelar till Asien och i synnerhet till Kina, som kommer att vara den enskilt största marknaden i slutet av detta årtionde.

Rapporten kan beställas via Ar Media Internationals webbsida.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng