2011-03-08

Uniformer minskade bråk

När biljettkontrollanterna hos Storstockholms Lokaltrafik, SL, blev uniformerade minskade bråket. Tidigare rapporterades ett trettiotal allvarliga incidenter per år, förra året bara tio.

Fram till 2009 skötte SL:s egen personal eller olika inhyrda företag kontrollerna. Men förra året tog Securitasvakter över jobbet – och under 2010 anmäldes bara tio fall av hot och våld, skriver Metro.

– Tidigare kunde personer utan biljetter omringas av kontrollanter. Det uppstod spända situationer och var inget vi eftersträvade, säger SL:s trygghetschef Jeanette Hegedüs.

I dag utförs kontrollerna av två-tre uniformerade vakter.

– Känslan av att vara hotad minskar i en liten grupp. Att Securitasvakterna är korrekt uniformerade har också stor betydelse, säger Jeanette Hegedüs.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng