2014-11-29

Tryggare Sverige får ST:s arbetslivspris 2014

Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige.

Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige.

I veckan delade fackförbundet ST ut sitt arbetslivspris 2014 till Stiftelsen Tryggare Sverige. Priset, som är på 25 000 kronor, delas ut för stiftelsens arbete med att lyfta fram trygghetsarbete och brottsoffers situation.
Motiveringen löd: "Med små resurser och som en oberoende stiftelse har Tryggare Sverige lyckats sammanföra forskare, praktiker och studenter för att tillsammans arbeta för ett tryggare samhälle. Opinionsbildning är en viktig del av Tryggare Sveriges verksamhet för att öka medvetenheten om brottsdrabbades situation i samhället för att därigenom medverka till att de får sina rättigheter tillgodosedda. Genom att förena beprövad erfarenhet med aktuell forskning har Tryggare Sverige på kort tid lyckats tydliggöra trygghetens betydelse för demokrati, rättssäkerhet och tilltron till rättsstaten."

För att få ST:s arbetslivspris ska mottagaren arbeta för att uppmärksamma frågor såsom lönepolitik, jämställdhet, mångfald och ledarskap eller andra frågor som ST uppfattar som angelägna för att utveckla arbetslivet.

– Vi är oerhört stolta och glada över priset. Det är en bekräftelse på vårt arbete för att uppmärksamma brottsdrabbades situation, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng