2011-10-14

Internationellt efterlysta grips

På drygt ett år har antalet gripanden av internationellt efterlysta mångdubblats. Bakom framgångarna ligger ett världsomspännande polissamarbete – och en lista från Rikskriminalpolisen.
Ungefär 250 personer är internationellt efterlysta för brott begångna i Sverige. Ett tiotal av dem väljs ut till den så kallade Ikaroslistan, som sammanställs av Rikskriminalpolisen. Alla på listan är dömda eller på sannolika skäl misstänkta för grova brott: Mord, narkotikabrott, rån och människohandel.

– Grundtanken är att de genom sina brott förbrukat rätten att vara anonyma. De ska känna att vi jagar dem med blåslampa, säger Bertil Olofsson, chef för Rikskriminalpolisens internationella sektion.
Bakgrunden till listan är det internationella samarbete där Rikskriminalpolisens motsvarighet i en rad länder kraftsamlade för att knyta näven hårdare runt de brottslingar som flytt undan rättvisan. Så kallade Fast-grupper, Fugitive active search team, bildades i flera länder, däribland Sverige. Det har gjort att antalet gripna skjutit i höjden.
– De har mångdubblats på drygt ett år. Vi vidarebefordrar uppgifter från Fast-grupperna till de lokala polismyndigheterna vilket har lett till gripanden här i Sverige, och våra utländska kollegor har hjälpt oss på motsvarande vis, säger Olofsson.
Ikaroslistan ska nu uppdateras med nya namn och på Rikskriminalpolisen hoppas man att detta ska göra att ännu fler rymlingar lokaliseras.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng