2009-07-30

Europa samarbetar mot olyckor vid plankorsningar

Den 25é juni, genomfördes en säkerhetskampanj i 25 länder över hela Europa för att uppmärksamma trafikanter om att aldrig någonsin chansa när man passerar en plankorsning (järnvägsövergång).
I Sverige kommer personal från Banverket och Vägverket att finnas vid åtta plankorsningar, från Luleå i norr till Åkarp utanför Malmö i söder. Utrustade med foldrar och kall dricka ska de under dagen hinna prata med så många förbipasserande bilister, cyklister och fotgängare som möjligt.

– Det är första gången vi deltar i en gemensam internationell kampanj och det känns jättebra. Vi kommer att nå tiotusentals människor med budskapet att aldrig chansa när man passerar järnvägen, säger säkerhetsinformatör Marine Ramsby som ansvarar för kampanjen i Sverige.

Kampanjorterna är Luleå, Gävle, Borlänge, Kungsör, Varberg, Växjö, Nosaby och Åkarp.

I Sverige inträffar årligen ca 30 olyckor i plankorsningar och antalet omkomna och skadade är i ett europeiskt perspektiv få. Det svenska årsgenomsnittet för 2004-2008 är fem omkomna och något färre skadade. Banverkets mål att minska antalet olyckor till högst 25 per år, vilket är en halvering från 1996.

– Information är en viktig insats, men vi arbetar också intensivt för att ta bort oskyddade plankorsningar eller öka säkerheten vid dem. Det finns idag drygt 8000 plankorsningar på statens spåranläggningar, 1993 var antalet 12 000, säger Marine Ramsby.
“Stop accidents! Europe for Safer Level Crossings!” lyder budskapet på engelska.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng