2015-02-01

Confidence köp av Imtechs säkerhetsverksamhet klart

I slutet av november meddelade SecurityWorldHotel.com att Confidence International AB skrivit på en avsiktsförklaring om att förvärva säkerhetsverksamheten i Imtech Elteknik AB. Nu har inkråmsförvärvet genomförts.

Imtech Elteknik AB etablerade affärsområdet Säkerhet under 2013 i syfte att kunna leverera integrerade säkerhetssystem till nationella kunder på säkerhetsmarknaden. Enligt Imtech Eltekniks vd, Fredrik Sederholm, har uppbyggnaden av verksamheten av flera orsaker tagit längre tid och kostat mer resurser än väntat. Imtech Elteknik måste helt enkelt fokusera alla resurser på att nå en stark tillväxt i sina övriga etablerade verksamheter.

– Vi har därför slutfört ett avtal som innebär att Confidence International förvärvar verksamheten i dess nuvarande form, vilket jag ser som mycket positivt för både personal och kunder. Övertagandet kommer också att kopplas till ett samarbetsavtal och vi kommer därmed även i framtiden att få tillgång till den stora kompetens och tekniska kunskap som finns hos medarbetarna inom affärsområde Säkerhet, säger Fredrik Sederholm.

Confidence förvärv av Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet inkluderar personal samt flertalet kundavtal och affärsrelationer. Confidence beräknar att förvärvet kommer att tillföra en årlig omsättning på motsvarande 25-30 miljoner kronor när nu verksamheten integreras fullt ut i Confidence befintliga affärsområde med inriktning på brand- och säkerhetslösningar.

I samarbetsavtal som tecknats mellan bolagen kommer Confidence ges möjlighet att utnyttja kvalificerade installationstjänster via Imtech Eltekniks 70-tal filialkontor. För Imtech Elteknik innebär avtalet en möjlighet att via Confidence erbjuda ett ökat specialistkunnande och avancerade säkerhetslösningar till sina många kunder.

– Affären ger oss flera fördelar och vi kan nu än hårdare fokusera på att etablera positionen som prioriterad brand- och säkerhetspartner för kunder inom våra valda målsegment. Samarbetet med Imtech Elteknik ger oss bland annat möjlighet att utöka vår service- och installationskapacitet vilket är till stor fördel för våra kunder med geografiskt spridd verksamhet och många anläggningar, säger Mats Engström VD på Confidence.

– Jag är glad över att Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet genom affären får en ny plattform där alla vinner, både kunder och personal. Confidence målmedvetna satsning på expertis och specialistkunskap ger möjlighet för alla att utvecklas. Genom att vi på Imtech Elteknik samtidigt fokuserar på våra kärnområden, kan vi aktivt medverka och ge bränsle till fler nya och lönsamma affärer, säger Fredrik Sederholm, VD Imtech Elteknik AB.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng