2014-11-28

Conficence köper Imtechs säkerhetsverksamhet

Confidence har ingått en avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet.

Som ett led i sin tillväxtstrategi har Confidence International AB (publ), ingått en avsiktsförklaring, så kallat Letter of Intent (LoI), om inkråmsförvärv av Imtech Elteknik ABs affärsområde Säkerhet. Det är parternas målsättning och avsikt att genomföra inkråmsförvärvet före årsskiftet 2014/2015.

Parterna har enats om att strukturera affären som en inkråmsöverlåtelse och avser Imtechs affärsområde Säkerhet, vilket inkluderar personal, serviceavtal och kundkontakter. Confidence bedömer att förvärvet kommer att tillföra koncernen en omsättningsökning om 20-30 miljoner kronor per år.

Imtechs affärsområde Säkerhet installerar säkerhetslösningar för passersystem, brandsäkerhet, inbrottslarm och kameraövervakning. Vidare erbjuds separata säkerhetsinstallationer och lösningar för integrerad säkerhet.

Avsiktsförklaringen ger Confidence möjlighet att genomföra en due diligence. Förvärvet är beroende av ett tillfredsställande utfall av denna due diligence samt villkorad av vissa kundmedgivanden och att parterna enas om ett slutgiltigt överlåtelseavtal. Det är parternas målsättning och avsikt att genomföra inkråmsförvärvet före årsskiftet 2014/2015.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng