SecurityUser.com

2018-06-12

Webb-TV: Addsecures Sverigechef intervjuas om IoT och säkerhetssystem

IoT-baserad larmkommunikation gör slutkundernas verksamhet mer effektiv, men det gäller också att säkra kommunikationen.

– De finns enorma fördelar när vi tittar på kritisk infrastruktur, men också produktion. Det handlar om hur vi kan ta in mätvärden och hur vi kan styra på ett mycket mer effektivt sätt, säger Mats Genberg, Country Manager Sweden på Addsecure som är en starkt växande aktör inom kritisk kommunikation.

Detektor TV har träffat Mats Genberg på Addsecure, Daniel Hjorth på Nexus och Björn Callenfors på Axis för att diskutera artikelserien om Internet of Things (IoT) och säkerhetssystem som Detektor och även Securityworldmarket.com samt Securityuser.com har publicerat under våren. De tre artiklarna fokuserar på IoT och olika specifika teknikområden på säkerhetsmarknaden – nämligen larmkommunikation och passerkontroll, ID-hantering samt videoövervakning.

Med IoT-baserad larmkommunikation går det att samla in data, styra, kontrollera och få information från sina enheter – väldigt viktiga fördelar som Mats Genberg betonar. Han säger också att kryptering är avgörande.

– Det är otroligt viktigt att informationen är krypterad så att inte någon kan hacka sig in på de här enheterna och att man är säker på att informationen kommer fram dit den ska.

Han ser cybersäkerhet som det största hotet mot IoT-lösningar.

– Man är generellt ganska dålig på att göra en analys: vad händer om det sker ett intrång och någon tar informationen? Det är det stora hindret mot investeringar i IoT i dag men det finns bra lösningar, säger Mats Genberg.

I nuläget finns ingen standard för IoT-säkerhet och vem som har ansvaret för att en lösning är säker kan vara grumligt.

– Tillverkarna har naturligtvis ansvar, men det slutgiltiga ansvaret hamnar hos slutanvändarna. De måste se till att använda säkra verktyg, säkra produkter och att de implementerar det på ett säkert sätt, säger Mats Genberg.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng