2014-10-14

Unikt samarbetsprojekt om SaaS presenteras på Skydd

Jens Lennen, ordförande i SaaS-gruppen

Jens Lennen, ordförande i SaaS-gruppen

SaaS-gruppen bildades 2013 på initiativ av säkerhetsförlaget Ar Media som ett forum för att skapa en branschgemensam grundsyn kring tjänstefieringen av den sedan tidigare så produktorienterade säkerhetsmarknaden. Flera ledande säkerhetsföretag slöt upp i gruppen och tillsammans inledde de ett projekt som de dagligen kommer att berätta om i Safe City-paviljongen under SKYDD-veckan.
Flera frågor stod i fokus när SaaS-gruppen bildades. Vad är Security-as-a-Service (SaaS) ? Hur kommer SaaS påverka marknaden? Vilka möjligheter och utmaningar står branschen inför? Hur definieras högre kundnytta?

Långsiktigt projekt
Med flera ledande företag som medlemmar i SaaS-gruppen har man samfällt investerat i ett långsiktigt projekt där man i samarbete med konsultföretaget Blue Institute gör en road map för hur säkerhetsbranschen på bästa sätt ska kunna möta framtidens utmaningar i ett tjänstesamhälle med ett högre kundvärde. "Det är en kraftsamling för att höja förmågan i säkerhetsbranschen, tydliggöra potentialen som finns och stärka samverkan i hela ekosystemet runt användarna", skriver Marie Ageli, från Bravida Fire and Security, i ett pressmeddelande för SaaS-gruppen.

Initiativ för värdefull säkerhtet
Förutom Bravida Fire & Security innafattar SaaS-gruppen Dualtech, G4S, Great Security, Schneider Electric, Siemens, Stanley Security, Zenita och organisationen Säkerhetsbranschen. Ordförande i gruppen är Jens Lennen, till vardags vd för Zenita.
– Syftet med gruppens arbete är att ytterst att röja undan hinder och underlätta för enkel och kostnadseffektiv upphandling av säkerhetstjänster och funktioner. För att åstadkomma detta initierar vi en serie rundabordssamtal under arbetsnamnet "Initiativ för värdefull säkerhet", där vi välkomnar alla intressenter till samtal, säger han.

Ssamvrkan med andra branscher
Enligt Jens Lennen kommer rundabordssamtalen framför allt handla om hur säkerhetsbranschen ska utarbeta standardiserade och vedertagna nyckeltal när det gäller olika nivåer i tjänsteavtal.
– En annan viktig sak på agendan är att ta fram samverkansformer mellan närliggande sektorer, exempelvis IT-, automation och energibranschen, för att skapa erbjudanden över gränserna som levererar högre kundnytta. Vi måste helt enkelt interagera med vår omvärld i högre utsträckning än tidigare, menar han vidare.

Säkerhetsrevision
I SaaS-gruppens pressmeddelande står det också att rundabordssamtalen ska innefatta diskussioner om behovet av att värdefull säkerhet behandlas som ett föremål för revision.
– Kan vi få in andra kravställare än de som idag finns på säkerhetsmarknaden. Kan vi exempelvis få revisionsbyråer som besiktar beställarnas verksamhetskydd utifrån individuella behov och överenskomna säkerhetsnivåer för att säkra kontinuitetsplaneringen? Det är en intressant fråga.

Viktiga samtal
SaaS-gruppen menar också på att samtal med andra intressenter än säkerhetsleverantörerna är en viktig del för att identifiera kundbehov och "best practice" för att leverera ännu högre kundnytta. Dessutom syftar mötena att öka förståelsen för de tekniska möjligheterna att leverera värdefull säkerhet utifrån kundernas behov av tjänster.
– Men det är också viktigt för oss att marknaden får en förståelse för de krav som kommer och bör ställas på leverantörer i framtiden, säger Jens Lennen som är mycket nöjd med hur SaaS-gruppens arbete hela tiden utvecklas.
– De kommande rundabordsamtalen utgör en viktig startpunkt för en mängd framtida aktiviteter, i arbetet med "Initiativet för värdefull säkerhet" och vi ser alla fram emot att föra dialogen vidare med branschens alla intressenter, säger Jens Lennen, SaaS-gruppens ordförande och sammankallande i arbetet med initiativet som kommer att presenteras närmare under säkerhetsmässan SKYDD i Safe City.

Tidpunkterna för SaaS-presentationerna
På den lilla scenen i temaområdet Safe City presenterar SaaS-gruppens sitt projekt under Skyddmässans alla dagar enligt följande :
tisdagen den 12 okt kl.13:30, onsdag den 13 okt, kl.14:30 och torsdag den 14 okt kl. 12:30.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng