2011-12-13

Stor beredskapskälla på nätet

Biblioteksdelen i informationskällan RIB finns nu gratis på webben. I biblioteket finns fler än 15 700 rapporter, läromedel, brandutredningar och filmer inom områdena samhällsskydd och beredskap, olyckor och kriser.
RIB är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, det vill säga alla från brandmän, poliser, transportörer, sjukvårdspersonal och kustbevakare till tjänstemän i kommunen. RIB skapar och ger förutsättningar för att lära sig nya saker, få nya perspektiv och kunna ta del av andras arbete.

Du kan använda RIB:
- i det förebyggande arbetet. Planera framtida arbete med hjälp av erfarenhet från det som redan är utfört.

- när olyckan är framme och du omgående behöver relevant information.

- både i kontorsmiljö och på fältet.

- som utbildningsmaterial och grund för övningar och rollspel.

- för att förutse risker, föreslå åtgärder och påverka beslutsfattare.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng