2020-05-26

Vården & säkerhetsföretagen - Del 2 av 6

Säkerhetsteknik kan effektivisera vården

Kamerorna har blivit ett viktigt verktyg för att både förbättra patientvården och möjliggöra effektiva och säkra processer.

Kamerorna har blivit ett viktigt verktyg för att både förbättra patientvården och möjliggöra effektiva och säkra processer.

Under rådande pandemi är trycket på sjukvården enormt. Situationen tvingar fram nya kreativa lösningar för att maximera effektivitet och även säkerhet för såväl patienter som personal och besökare, enligt Markus Lai på Lunda-företaget Axis Communication.

Traditionellt har sjukvården främst använt bilder för medicinska diagnostiska ändamål, exempelvis i datortomografi och ultraljudsutrustning, eller för att tillhandahålla övervakning för fysisk säkerhet . Idag har teknik som kan skicka och ta emot bild och ljud långt fler användningsområden. Kamerorna har blivit ett viktigt verktyg för att både förbättra patientvården och möjliggöra effektiva och säkra processer. Allt fler ser att kamerorna kan fylla viktiga funktioner på sjukhus, kliniker eller vårdhem.

Smittskyddande

Markus Lai, som är Regional Manager Sales Engineering & Training på Axis säger att vårdsektorn ser i allt högre utsträckning på de möjligheter som tekniken erbjuder med ljud och bild för att skapa en effektivare vård och en tryggare miljö.

– Ett exempel är hur vårdpersonal med hjälp av teknik kan förbättra hur de kommunicerar och arbetar ihop i så kallade covid-19-rum och Covid-19-avdelningar. Med teknik som erbjuder tvåvägskommunikation, visuellt och verbalt, kan situationer hanteras snabbare samtidigt samtidigt som hög patientsäkerhet bibehålls, säger han och betonar samtidigt personalsäkerheten.

– Tekniken bidrar också till minskad smittorisk för personalen. I de fall patienten larmar kan även personalen, genom att ”ringa” till patienten för att säkerställa att larmet inte utlöstes av misstag innan man klär om i full smittskyddsutrustning.

Tvåvägskommunikation

Markus Lai på Lunda-företaget Axis Communication.
Markus Lai på Lunda-företaget Axis Communication.

Markus Lai menar vidare att tekniken också bidrar till att ”rätt” personal går in i rummet direkt om något inträffar. Då tekniken erbjuder tvåvägskommunikation kan patienten kommunicera verbalt med personalen vilket ger ökar trygghet samtidigt som personalen får viktig information om patientens status.

Att nätverkskameror med tvåvägs ljudkommunikation kan göra betydligt mer nytta i vården än att bara vara en del av den fysiska säkerheten inom vården råder inget tvivel om. Markus Lai ser ett växande och breddat behov.

– Den ökade mängden beslutsgrundande information som vårdpersonalen får genom att kameran ger en visuell översikt tror vi kan minska stress, ge effektivare arbetsrutiner, samt möjliggöra snabbare kommunikation till rätt personer, säger han och ger ett exempel.

– Expertis och handledning kan nyttjas från en central arbetsplats och nå ut till flertalet rum och avdelningar utan att någon behöver förflytta sig.

Bättre vårdupplevelse

Markus Lai menar också att tekniken väsentligen kan bidra till förbättrad patientservice.

– För vårdtagaren är vår förhoppning att teknologi ska bidra till en allmänt bättre vårdupplevelse genom att möjliggöra en direkt och personlig kommunikationskanal och en valbar konstant tillsyn som exempelvis innebär att nattliga kontroller kan genomföras utan att väcka vårdtagaren, hävdar han.

Markus Lai konstaterar att användningen av nätverksbaserad säkerhetsteknik på sjukhusen ökar. Och det handlar inte bara om kameror. Han menar att sjukhus som redan har sett mångsidigheten i nätverksbaserad videoövervakning leder teknikövergången genom att kombinera kameror med passerkontroll och ljudsystem i sina IT-nätverk.

Vårdsektor söker tekniska lösningar

Det är mycket som talar för att vi i framtiden kommer har sjukhus som använder nätverkskameror för att kontinuerligt fånga data för att utvärdera risker, generera automatiska varningar, effektivisera processer och ha målet att analysera stora datamängder med optimal kirurgisk precision. Några framtidsscenarier kring detta vill dock inte Markus Lai spekulera i. Han vill vara kvar i nuet och där kan man konstatera att vårdsektorns nyfikenhet på teknikens möjligheter är större än någonsin. Det är en utveckling som Markus Lai inte kan eller vill undkomma.

– Det som glädjer mig mest är att det är experterna, det vill säga personalen inom vården kommer till oss och undrar om vi, med hjälp av teknik, kan hjälpa till med deras utmaningar och arbetsmiljö. Något som vi på Axis är stolta över att kunna bidra positivt till.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng