2020-05-29

Vården & säkerhetsföretagen - Del 5 av 6

Användarvänlighet och flexibilitet – nyckelfaktorer i sjukvården

Salto Systems lösningar för passerkontroll används i vårdmiljöer över hela världen.

Salto Systems lösningar för passerkontroll används i vårdmiljöer över hela världen.

Securityuser.com har bett Dennis Postol, VD för Salto Systems i Sverige, att redogöra för vad kunderna inom sjukvården efterfrågar när det gäller lösningar för passerkontroll och vilka särskilda lösningar som företaget erbjuder för den här typen av miljöer.

Salto Systems lösningar för passerkontroll används i vårdmiljöer över hela världen.

– Det är framför allt användarvänligheten och enkel installation som gjort att våra system är så starka i vårdsektorn, säger Dennis Postol.

Passersystemet roll

Passersystemets roll är primärt att säkerställa att endast behöriga vistas i ett område, exempelvis akutmottagningar, läkarmottagningar, personalkontor och så vidare.

– Sjukhusmiljön innebär många utmaningar då det ofta handlar om stora områden där många människor med varierande behörighet är i rörelse dygnet runt. Säkerheten är viktig men verksamheten som bedrivs får inte heller störas. Användare med krav på stor rörlighet ska inte behöva uppleva passersystemet som en besvärande faktor, säger Dennis Postol.

– Som leverantör gäller det att sätta sig in i kundernas situation, hur ser deras verksamhet ut, vilka hotbilder finns. Utifrån det kan man sedan designa lösningar, menar han vidare. Land Salto Systems kunder finns en stor efterfrågan på lösningar där säkerheten anpassas för varje dörr, enligt Dennis Postol.

– Det gör att man även kan få passerkontroll i utrymmen utan krav på högsta säkerhet. Man vill helt slippa nyckelhanteringen för att få en helhetsbild över verksamheten och kanske kunna säkra upp fyra dörrar istället för en, säger han.

– I Sverige ser vi också en ökad efterfrågan på säkrare patientrum och förvaring för personliga tillhörigheter, menar Dennis Postol vidare.

Lockdown

Dennis Postol, VD för Salto Systems i Sverige.
Dennis Postol, VD för Salto Systems i Sverige.

Salta Systems har tagit fram en del lösningar som särskilt väl passande för sjukvården. Dennis Postol framhåller bland annat Lockdown, som möjliggör akut låsning av dörren från insidan för att skydda såväl anställda som besökare och patienter i händelse av hot utifrån. Funktionen kan utföras på distans via trådlösa läsare eller lokalt på Amok dörrbladsläsare.

Eliminering av mikrober

Salto Systems produkter är behandlade med Biocote antimikrobiell silverjonteknologi. Den uppges eliminera upp till 99,99 procent av mikrober på produktytor, exempelvis läsare, och bidrar därmed till en renare, säkrare och mer hygienisk sjukhusmiljö till gagn för såväl personal och patienter som besökare.

Behörighet via app

Slutligen nämner Dennis Postol fördelen med mobila lösningar, som exempelvis innebär att hemtjänsten kan slippa hantering av nycklar till alla hem.

– Inom större sjukhusområden är den senaste teknologin SVN Flex uppskattad då administratören kan skicka ut ny behörighet trådlöst till elektroniska cylindrar eller dörrbladsläsare som genast lägger till eller tar bort behörighet när dörren öppnas, säger Dennis Postol.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng