2014-12-23

Många inbrott när stockholmarna reser bort över julen

I december månad sker allra flest inbrott i Stockholm. Risken för inbrott ökar när mer än hälften av stockholmarna åker iväg för att fira jul. En undersökning från If visar att många inte vidtar de enkla åtgärder som kan skydda hemmet från ovälkommen påhälsning.
Förra året var december den månad då det inträffade flest bostadsinbrott i Stockholms län - 718 st. I övriga Sverige var november den mest inbrottsdrabbade månaden. Totalt anmäldes drygt 21 000 bostadsinbrott i Sverige år 2013 enligt statistik från Brå.

Undersökningen från If genomfördes under perioden 1-11 december av opinionsinstitutet Opinion Stockholm. Totalt svarade 1500 slumpmässigt utvalda respondenter från hela Stockholms län på en e-postenkät.

Mer än hälften av alla stockholmare åker iväg när de ska fira jul visar undersökningen. Många hus och lägenheter lämnas tomma. Tyvärr betyder det också att risken för att drabbas av inbrott ökar.

– Under julen är inbrott kanske det sista man vill behöva tänka på. Därför är det smart att i förväg göra det svårare för tjuven. Bra lås och att inte skylta med att huset är tomt är grundreglerna för att slippa påhälsning, säger Mathias Schütt, skadereglerare på If.

Enligt undersökningen är det många i Stockholm som låter bli att vidta förebyggande åtgärder. 37 procent meddelar aldrig grannen när de reser bort, 71 procent använder inte larm i bostaden och 26 procent låser aldrig ytterdörren med dubbla lås.

– Många stockholmare verkar leva med en falsk trygghet. Faktum är att det sker fler inbrott i storstäderna än i övriga landet. Genom några enkla åtgärder kan man minska risken att drabbas, säger Mathias Schûtt.

Undersökningen
Var kommer du att fira jul?
Hemma hos mig 44 %
Borta hos släktingar 41 %
Borta hos vänner 6 %
Utomlands 6 %
Annat 4 %
Vet ej 6 %

Vilka åtgärder vidtar du när du reser bort?
Meddelar aldrig grannen 37 %
Lämnar aldrig lampa eller radio på 45 %
Ber aldrig någon tömma brevlådan 36 %
Har aldrig larm på 71 %
Låser aldrig med dubbla lås/säkerhetsdörr 26 %

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng