2011-10-17

Gatuvåldets kostnader höga

Att bli utsatt för våld är en tragedi både för den som utsätts och för hans eller hennes anhöriga. Förutom det personliga lidandet kostar också konsekvenserna av våld stora summor för samhället. I rapporten Gatuvåldets ekonomi görs ett försök att räkna ut de kostnader som våld kan leda till.

Rapporten är uppbyggd runt ett fingerat fall: Förövaren Torsten misshandlar två personer, Kalle och Ivar. Kalle klarar sig med relativt lindriga skador men brottsoffret Ivar blir permanent invalidiserad av misshandeln. Enligt rapporten kan den sammanlagda kostnaden för misshandeln uppgå till 70 miljoner kronor under de tre personernas livslopp.

Det är nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadenskog som på uppdrag av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har gjort en socioekonomisk beräkning av vad gatuvåldet kostar för samhället. Rapporten har delvis finaniserats genom ekonomiskt stöd från Brå. Summan 70 miljoner kronor består enligt deras beräkningar huvudsakligen av de sammanlagda kostnaderna för sjukvård, kommunal omsorg, rättsväsende, personlig assistans, sjukpenning/sjukersättning och de skadades produktionsbortfall. Enligt forskarna var det en överraskning att Försäkringskassan fick de största utgifterna; personlig assistans och försörjning av den invalidiserade Ivar under flera års tid.

För att räkna fram dessa siffror har forskarna, med hjälp av representanter för olika instanser i samhället (rättsväsendet, sjukvården med flera) gått igenom de olika kostnader som en misshandel, lik den ovan, kan leda till. Gatuvåldets ekonomi, finns i två versioner, en omfattande rapport som innehåller en genomgång av hur kostnaderna har räknats ut och en kortversion där de viktigaste resultaten presenteras.

Källa: Brå


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng