2017-05-23

Fortfarande tufft för Confidence

Säkerhetssystemintegratören Confidence International AB (publ.), noterat på Nasdaq First North, har lämnat sin första delårsrapport för 2017. Den visar på en en nettoomsättning  32,9   (29,6) miljoner kronor under första kvartalet. Rörelseresultatet  (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,1 (-0,3) MSEK.

Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,1 (-0,3) MSEK. Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,0 (-0,01) SEK före och efter utspädning. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4,9(-2,4) MSEK


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng