2017-12-06

Första VDS-certifierade produkten för videobaserad branddetektion.

Tyska VDS har utvecklat ett sofistikerat testförfarande för videobaserad branddetektering som innehåller de etablerade VDS-riktlinjerna 2203, "Krav på brandskyddsmjukvara" och "Krav på tester av flamdetektorer".

Den videobaserade branddetektionsprodukten Aviotec från Bosch har fått världens första erkännande från VDS Damage Prevention GmbH, som en automatiserad videokamera för visuell brandövervakning med nummer G217090. VDS är en oberoende och välrenommerad institution för företagssäkerhet och harmoniserande organisation för internationella säkerhetsstandarder. VdS-kvalitetsstämpel anses vara ett viktigt kriterium och ligger ofta som grund för senare EN-standardisering.

VDS har utvecklat ett sofistikerat testförfarande för videobaserad branddetektering som innehåller de etablerade VDS-riktlinjerna 2203, "Krav på brandskyddsmjukvara" och "Krav på tester av flamdetektorer". Aviotec IP starlight 8000 är världens första produkt som har passerat dessa tester. Immuniteten mot falska larm testades men även den långsiktiga funktionella säkerheten och tillförlitligheten under svåra miljöförhållanden, liksom mekaniska influenser.

Den avgörande fördelen med videobaserad branddetektering är dess hastighet. Den upptäcker visuellt bränder direkt vid källan, oavsett om rök når till detektorn eller inte. Philipp Mondrik, projektledare på VDS, understryker också dess detekteringshastighet:

– I allmänhet visade våra test också att denna videobaserade branddetektering under idealiska förhållanden kan beskrivas som tidigaste branddetekteringen,, säger han.

Bosch uppfyller det viktiga testkriteriet, immunitet mot falska larm till en särskild grad, eftersom branddetekteringsalgoritmerna som utvecklats baseras på en fysisk rök- och flammodell som precis definierar brandspecifika egenskaper och tydligt skiljer dem från möjliga falsklarm. Således erbjuder Aviotec inte bara en mycket snabb men också en pålitlig och robust lösning för videobaserad branddetektering och sedan den 16 november 2017 också med VDS-godkännande.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng