2014-04-08

Flera vapen beslagtogs vid Öresundsbron

I slutet av mars beslagtog Tullverket tre handeldvapen med ljuddämpare, magasin och ammunition på Lernacken vid Öresundsbron. Uppgifter i utredningen tyder på att vapnen var ämnade för den svenska marknaden.
– Tullverket lägger mycket kraft på att stoppa den illegala vapeninförseln och det är ett långsiktigt arbete, säger Therese Mattsson, Tullverkets generaltulldirektör.

Vapnen påträffades på en buss och en person född 1985 är häktad och på sannolika skäl misstänkt för grov smuggling. Utredningen pågår och Tullkriminalen i Malmö och Malmö åklagarkammare samverkar med andra länder och myndigheter för att driva utredningen vidare. ärendet misstänks ha kopplingar till organiserad brottslighet.

– Med tanke på ljuddämpares användningsområde ligger det nära till hands att beslaget rör organiserad brottslighet, säger Erik Friberg, utredningschef på Tullkriminalen i Malmö.

Under 2013 beslagtog Tullverket 55 skjutvapen. Av dem hittades cirka hälften i postflödet, och ett tiotal har påträffats i samband med husrannsakningar. Resterande skjutvapen har beslagtagits i samband med kontroller i resandeflödet vid gränsen. Till och med mars i år har 16 skjutvapen beslagtagits.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng