2011-12-01

Uppsalaborna är trygga

En undersökning, framtagen på uppdrag av samverkansorganet Trygga Uppsala län, visar att människor i Uppsala län känner sig trygga i sin vardag. Östhammars kommun redovisar det bästa trygghetsindex i Sverige sedan mätningarna började 1997.
Närmare 1 600 personer runt om i länet har svarat på ett fyrtiotal frågor rörande utemiljö, oro för brott, känsla av otrygghet, lokala problem i bostadsområden och bedömning av lokalt polisarbete med mera. I undersökningen mäter man även hur många personer inom åldersgruppen 16–84 år som uppger sig varit utsatta för våld, stöld och skadegörelse det senaste året.
Senaste undersökning genomfördes 2005 och resultatet visar på ökad trygghet i samtliga länets kommuner utom Enköping och älvkarleby. Trygghetsindex mäts på en skala 0–6, från närmaste obefintliga problem till alarmerande påtagliga problem. Index för Uppsala län har sedan 2003 sjunkit från 1,67 till 1,40.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng