2020-10-28

Säkerhet & kritisk infrastruktur - Del 3 av 3

Tror på mer biometrilösningar på flygplatser

Dormakaba har levererat lösningar till 27 flygplatser i Norge, de flesta flygplatserna i Sverige samt till Köpenhamns flygplats och Keflaviks flygplats på Island.

Dormakaba har levererat lösningar till 27 flygplatser i Norge, de flesta flygplatserna i Sverige samt till Köpenhamns flygplats och Keflaviks flygplats på Island.

Flygplatser består av många olika områden med varierande typer av behörighetskrav och har samtidigt ett stort flöde av passagerare som ska identifieras, ges access och slussas vidare.

– För infrastruktur som flygplatser tror jag på mer biometriska lösningar i framtiden, säger Bjarte Karlsen, Head of Solution sales på Dormakaba i Norge.

Passerkontrollösningar för infrastruktur kräver i regel en hög grad av säkerhet. Förutom att endast ge access till behöriga personer krävs ofta 100 procents säkerhet att det bara är en person som passerar samtidigt in eller ut i en byggnad eller ett område. Så kallad "tailgating" är en utmaning för alla passerkontroll-applikationer men inte minst vid högsäkerhetslösningar för infrastruktur.

– Vad gäller "tailgating" – om en icke-behörig person försöker följa efter en behörig person – finns det regler om att tekniken inte får skada personen. Tekniken måste generera ett larm och systemets ägare måste upprätta en handlingsplan för vad som ska hända när ett larm utlöses, säger Bjarte Karlsen.

Både säkerhet och volym

Det finns lösningar som känner av att det bara är en person som passerar. Ett exempel är säkerhetskaruselldörrar och personslussar där systemet känner av om det är mer än en person som passerat in i slussen. Då ges inte tillträde. Avancerade kamerasystem och/eller viktavkänning är några sätt för systemet att avgöra att bara den person som är behörig släpps igenom.

När det gäller passersystem för olika typer av infrastruktur kan det ofta finnas mer strikta regler än för applikationer med lägre säkerhetsnivåer. Bjarte Karlsen nämner bland annat att det kan finnas krav på att veta exakt vilka som befinner sig i en byggnad eller inom ett område och hur många de är.

– Sedan kan det tas ett steg till med "security revolving doors" och skottsäkert glas, säger han.

Förutsättningarna som det måste tas hänsyn till varierar från projekt till projekt. Är det bara ingången som är viktig att kontrollera eller även access inne i själva byggnaden eller det avgränsade området? Passerar fler människor in eller ut under vissa tider? Det är några saker som måste beaktas vid val av lösning.

– Vi måste titta på volymer. Om det finns "peak"-tider med många som passerar måste lösningen kunna hantera det utan att det bildas köer, säger Bjarte Karlsen.

Enkelriktade passager

Bjarte Karlsen, Head of Solution sales på Dormakaba i Norge.
Bjarte Karlsen, Head of Solution sales på Dormakaba i Norge.

Dormakaba har levererat lösningar till 27 flygplatser i Norge, de flesta flygplatserna i Sverige samt till Köpenhamns flygplats och Keflaviks flygplats på Island.

– I Norge har vi levererat alla spärrar/grindar på väg till säkerhetskontrollen. Innan du går in i området för säkerhetskontrollen scannar du ditt boarding card, släpps in genom grinden och går till säkerhetskontrollen. Sedan använder du samma boarding-kort när du ska gå på flygplanet, säger Bjarte Karlsen.

På flygplatser är det avgörande att kunna separera människor. De som passerat säkerhetskontrollen får inte beblanda sig med personer som inte gjort det och passagerare från inkommande flyg från Schengen-länder får inte mixas med passagerare från icke-Schengen.

– Det är mycket dirigering på flygplatser med enkelriktade Tror på mer biometrilösningar på flygplatser gångvägar för passagerare för att de ska gå till ett visst ställe. Om någon börjar gå åt fel håll ska systemet tillsammans med kamerasystem kunna se det, låsa dörrarna och larma. Tanken är att sakta ner processen så människor inte ska kunna ta sig in på säkrade områden på flygplatser. Om det händer måste hela flygplatsen utrymmas och tusentals passagerare måste gå igenom säkerhetskontrollen igen, säger Bjarte Karlsen.

Mer biometri

Flexibilitet är en tydlig trend – att systemen ska kunna anpassas till användarens nuvarande såväl som framtida behov. En annan är biometriska lösningar och Bjarte Karlsen framhåller inte minst ansiktsigenkänning som något han tror kommer öka i popularitet. Den nuvarande situationen med covid-19 kan komma att påskynda införandet av biometri. Man vill kunna kontrollera kroppstemperaturen, användning av mask och att rätt person passerar automatiskt, menar han.

– Det kommer att efterfrågas mer biometrisk data. Vi har mycket regler för biometri i Skandinavien och Europa och även GDPR. Vi måste gemensamt hitta en väg för att kunna hantera biometrisk data och samtidigt värna den personliga integriteten, avslutar han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng