2010-05-08

Ökat förtroende för polisen

Allmänhetens förtroende för polisen ökar, enligt SOM-institutets årliga undersökning av vilket förtroende svenska folket har för olika samhällsinstitutioner.

58 procent av de tillfrågade har stort eller ganska stort förtroende för polisen, vilket ska jämföras med 53 procent i den förra mätningen. Polisen är den institution näst sjukvården som allmänheten har störst förtroende för.

– Vi ska vara stolta över det växande förtroendet. Varje medarbetares insats är betydelsefull, inte minst i det direkta mötet med människor, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Undersökningen, som genomfördes under hösten 2009, besvarades av 5400 personer mellan 16 och 85 år.

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng